دور دوم روزنامۀ ماندگار

- ۲۰ سرطان ۱۴۰۰

بعد از یک توقف یک‌ونیم ساله، فعالیت چاپی روزنامه ماندگار از سر گرفته شده‌است. در این دور، محترم احمدولی مسعود، موسس و صاحب امتیاز قبلی روزنامۀ ماندگار، حق و امتیاز این روزنامه را به نظری پریانی مدیر مسوول واگذارگرده است و آقای احمدولی مسعود که شخصیت طرفدار عرصۀ فرهنگ در سیاست هست، بعد از این در روزنامۀ ماندگار و نزد مخاطبین آن به عنوان موسس و بنیانگذار این روزنامه شناخته می‌شود. گفتنی است که نقش آقای احمدولی مسعود در تقریبا دوزاده سال فعالیت بی‌‌وقفۀ روزنامه ماندگار، به عنوان موسس و صاحب امتیاز و حامی مادی و معنوی این رسانه و در تاریخ کار فرهنگی و روزنامه نگاری کشور نقشی بارز، فوق‌العاده و تاریخی بوده است که لازم است در فرصتی از آن به درستی یادآوری و قدردانی شود.

اکنون روزنامۀ ماندگار، به عنوان یک روزنامۀ متعهد به ارزش‌هایی که در دوازده سال گذشته آن را فریاد زده است، با رویکرد کاملاً آزاد و مجزا از روزنه‌های کوچک گروهی و قومی به عنوان یک رسانۀ با تجربه، تاثیرگذار و هدفمند در حمایت از آزادی بیان و دست آوردهای بیست سال اخیر و نیز ارزش‌های بومی و اسلامی جامعه نقش خودش را بازی می‌کند.

روزنامه ماندگار در شرایطی دوباره به فعالیت آغاز می‌کند که با توجه به وضعیت جدید سیاسی و امنیتی در کشور، فضای کار رسانه‌ای هم دارد تنگ‌تر می‌شود و رسانه‌ها با مشکلاتی شدیدی مواجه اند. روزنامه‌نگاران این روزنامه، با توجه به حساسیت فضای کنونی در کشور، احساس می‌کنند که جای یک رسانۀ متفاوت خالی است؛ به همین دلیل، سعی برآن داریم تا «ماندگار» را به‌عنوان یک رسانۀ قابل توجه با اتکا به رویکردهای جدید و واقعیت‌‎های موجود در سطح ملی، بین‌المللی و جهانی، در کشور از نو فعال کنیم. در جهان امروز، رسانه‌های گروهی، از جمله روزنامه‌ها، با انتقال آگهی‌ها و معلومات، در زمینه‌های گوناگون، شرح وقایع گوناگون و مبادلۀ اندیشه‌ها و باورهای عمومی؛ نقش بزرگی را در عرصۀ پیش‌رفت جوامع، فرهنگ و تمدن بشری بر دوش گرفته‌اند. تأثیرگذاری رسانه‌ها به‌اندازه‌یی بالا است که دانشمندان عصر کنونی را عصر ارتباطات نامیده‌اند. رسانه‌ها هم‌چنان در نزدیکی افراد و جوامع، نقش بزرگی داشته‌اند؛ زیرا قدرت رسانه‌ها و روزنامه‌ها در شرایطی که فناوری نوین، عرصۀ کار را دگرگون و متفاوت کرده‌است، در متحول ساختن کارگزاران و جامعۀ سیاسی، نقش بارزی را ایفا می‌کند؛ در کنار این‌که رسانه‌ها امروزه جهان ما را به دهکدۀ جهانی مبدل ساخته است. بنابراین، توجه به داشتن یک رسانۀ جدی و متفاوت در فضای سیاسی و آگاهی‌رسانی افغانستان، می‌تواند نقش بارزی در ساختن یک جامعۀ متفاوت ایفا کند.

ما در کشوری دارای تنوع قومی و هویتی هستیم، بایستی دارای مراجع اطلاع‌رسانی و هدایت‌کنندۀ اندیشه‌ها، به سمتِ همدلی و وفاق ملی و وحدت و یک پارچگی جمعی باشیم با حفظ تنوع باشیم. زیرا در شرایطی که ما قرار داریم، خطر افتراق بیش‌ترِ جامعه نیز متصور است و نیز خطر شکل‌یافتن استبداد و فرار آزادی‌ها از این سرزمین متصور است. ما خودمان را مسوول می‌دانیم تا در این شرایط، نقش‌های متعددی را برای دست یافتن به صلح در کشور و ختم جنگ ایفا کنیم. در عین حال ما به‌عنوان یک رسانه می‌توانیم نقش متحد‌ کننده را در جامعه بازی کنیم؛ زیرا با توجه به گسست‌های اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، این مسوولیت رسانه‌ها است تا عرصه های پاشیدۀ جامعه را به‌صورت محکم باهم ببافند. در شرایط کنونی تصور می‌کنیم که مردم افغانستان از لحاظ روانی نیز نیاز به اعتماد سازی و آرامش بخشی دارند در کنار آنکه به کوتاهی‌ها و نارسایی‌ها خواهیم رسید و همچنان بلندگوی ماندگاری برای مردم خواهیم بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.