طالبان، انتخابات و ارگ

طالبان، انتخابات و ارگ

در تازه‌ترین گزارش خود، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان گفته است که ساحۀ نفوذ و تسلط حکومت بر ولسوالی‌ها به 56 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته، این نفوذ به 72 درصد می‌رسیده است....

ادامه مطلب...
روزنـۀ امیـدی به نـامِ  «انتـخابات ریاست‌جمهـوری»

روزنـۀ امیـدی به نـامِ «انتـخابات ریاست‌جمهـوری»

داغ شدنِ بحث برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده و نشست‌های متوالیِ جریان‌ها و احزاب سیاسی در کابل در این خصوص، ظاهراً انتخابات پارلمانی و مسایلِ آن را به حاشیه رانده است. این روزها بحث داغ در کابل و برخی...

ادامه مطلب...
امریکا چگونه از تصمیم شوروی برای قتل امین اطلاع یافت؟

امریکا چگونه از تصمیم شوروی برای قتل امین اطلاع یافت؟

اگر تصور می‌کنید که سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌های کشورها، امور کنسولی و اداری انجام می‌دهند، درست فکر کرده‌اید اما این همۀ ماجرا نیست بلکه سفارت‌ها و کنسولگری‌های کشورها افزون بر این، فعالیت‌های دیگری هم انجام می‌دهند که یکی از آن‌ها، جمع‌آوری...

ادامه مطلب...
غنـی  و ریاست‌جمهوریِ مادام‌العمر

غنـی و ریاست‌جمهوریِ مادام‌العمر

برخی از حقوق‌دانان کشور، رهبری کمیسیون انتخابات را به «خیانت ملی» متهم کرده‌اند. به باور این حقوق‌دانان، آن‌چه که از سوءمدیریت در برگزاری انتخابات پارلمانی دیده شد، تنها بی‌کفایتی رهبری کمیسیون انتخابات نبوده، بل یک حرکتِ حساب‌شده در راستای منافعِ...

ادامه مطلب...
رهایی ملا برادر؛  قدمـی به سوی صلح یا جنـگِ بیشـتر؟

رهایی ملا برادر؛ قدمـی به سوی صلح یا جنـگِ بیشـتر؟

رهایی ملا برادر آخوند، دومین چهرۀ شناخته‌شدۀ طالبان و معاون ملا عمر رهبر پیشینِ این گروه و ملا صمد ثانی یکی از اعضای ارشد طالبان، دیگر از هالۀ شایعه بیرون شده و به واقعیت پیوسته است. این دو فرد ارشدِ...

ادامه مطلب...