شهردار کابل: اداره‌های شهرداری به شکل «پاتک» فعالیت می‌کردند

- ۲۴ ثور ۱۳۹۲

شهرداری کابل برنامه‌یی را عملی می‌کند که طبق آن مردم وسرمایه‌گذاران می‌توانند در مدت کوتاهی جواز اعمار ساختمان به دست آورند. روند طولانی و پیجیدۀ گذشته ساختمان‌های خود سرو و غیرمقاوم در برابر زلزله را به وجود آورده است.
پیش از این دو سال زمان و ۶۰۰ امضا نیاز بود تا جواز ساختمان از شهرداری کابل گرفته شود ولی حالا سرمایه گذاران می‌توانند در مدت ۲۰ روز چنین جوازی را به دست آورند.
مقام‌های شهرداری کابل می‌گویند مراجعان باید در بدل بسیاری از این امضاها، پول پرداخت می‌کردند.
شهر کابل در یازده سال اخیر به شکل بی‌رویه‌یی رشد کرده است. ساختمان‌های چندین منزله بدون پارک وسایط ساخته شده و دردسر بزرگی برای تردد و توقف وسایط به بار آورده اند.
خانه‌های گلین، کوچه‌های تنگ و کثیف، نبود سیستم آب و برق پایتخت افغانستان را به شهری بی‌نظم تبدیل کرده است. ۷۰ درصد خانه‌ها در شهر کابل به صورت غیرپلانی ساخته شده و از خدمات شهری محروم اند.
محمد یونس نو اندیش شهردار کابل روز سه شنبه در کنفرانسی که به منظور توضیح این موضوع برگزار شده بود گفت یکی از اهداف ساده‌سازی اخذ جواز، دسترسی مردم به ساختمان‌های قانونی و معیاری می‌باشد: «هدف ما مبارزه علیه فساد است تا توجه سرمایه‌داران و سکتور خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این شهر جلب کنیم. از طرف دیگر می‌خواهیم برای شهروندان کابل سهولت ایجاد کنیم تا بتوانند برای خود سرپناهی آباد کنند.»

بروکراسی و کارشکنی
شهردار کابل از بروکراسی، کارشکنی و فساد در این اداره یاد آورد شد. او گفت بسیاری سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند در عرصه ساختمان سازی در شهر کابل سرمایه‌گذاری کنند به دلیل فساد، از این کار منصرف شدند.
آقای نواندیش گفت حداقل هشت شعبۀ شهرداری کابل در اختیار نماینده‌گان اداره‌های مبارزه با فساد قرار دارد و هرکدام این نماینده‌گان در انتظار فرصتی هستند. او گفت اداره‌های شهرداری به شکل «پاتک» فعالیت می‌کردند و از مردم پول می‌گرفتند.
او گفت: «بروکراسی بسیار فاسد، طولانی، عذاب دهنده و زمانگیر باعث شد که شهر کابل بسیاری از فرصت‌های توسعه را از دست دهد.»
محمد یاسین عثمانی رییس کمیته مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در این محفل گفت فساد در شهرداری کابل سبب کندی کار در اخذ جواز ساختمان سازی شده است: «۶۰۶ قدمه لازم است برداشته شود تا یک شخص در ظرف حداقل دوسال یک جواز ساختمانی به دست آورد.»
به گفته آقای نو اندیش بیشتر از سرمایه‌گذاران افغان به دلیل فساد و کارشکنی در شهرداری کابل، سرمایه‌های شان را در دبی و کشورهای دیگر انتقال داده اند.

نگرانی‌های جدی
یکی از نگرانی‌های اصلی شهرداری کابل اعمار ساختمان ها بدون کنترل آنها از نظر کیفیت می‌باشد. شهرداری کابل هنوز وسایلی در اختیار ندارد تا مقاومت سیخ های ساختمان ها را در برابر شدت زلزله سنجش کند.
آقای نواندیش گفت: «کنترول از کیفیت کار و رعایت نورم ها و استندردهای ساختمانی از طرف هیچ ارگانی در این جا تضمین نمی شد. تشویش های زیادی وجود دارد ساختمان هایی که به این شکل ساخته شده اند، خدای ناکرده اگر زلزله ای صورت بگیرد چه حالتی خواهند داشت.»
شهردار کابل به باشنده‌گان پایتخت وعده داد که با هرگونه فساد مبارزه می‌کند تا روند اصلاحات را در این شهر موفقانه به پیش ببرد.
مقام‌ها در شهرداری کابل می‌گویند روند غیرقانونی ساختمان سازی در شهر کابل سبب شده است تا شهرداری نتواند عاید خودرا جمع‌آوری کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.