پروژۀ فایبر نوری در ولایات مرکزی افتتاح شد

- ۱۱ جوزا ۱۳۹۲

وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، پروژۀ فایبر نوری را در ولایت بامیان افتتاح کرد.
امیرزی سنگین می‌گوید که این پروژه از طریق کیبل ولایت‌های بامیان، غور و دایکندی را به کابل وصل می‌سازد.
او علاوه کرد که قیمت این پروژه مبلغ ۱۷ میلیون دالر امریکایی است که از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی پرداخت می‌شود.
وزیر مخابرات گفت: «ولسوالی‌های شنواری، سیاگرد، شیخ‌علی ولایت پروان، ولسوالی‎‏های شیبر، یکه‌ولنگ، پنجاب، ورس ولایت بامیان، شهرستان ولایت دایکندی، لعل و سرجنگل و دولت‌یار ولایت غور که در مسیر این پروژه قرار دارند، از طریق فایبر نوری به کابل وصل می‌گردند.
سنگین از وضعیت ناامنی در مسیر غوربند که ولایت‌های مرکزی را با کابل را وصل می‌سازد اظهار نگرانی کرده افزود: «اگر مشکلات امنیتی در این مسیرها به وجود نیاید، تا دوسال دیگر این پروژه به بهره‌برداری سپرده می‌شود».
آقای سنگین هدف از تطبیق پروژۀ فایبر نوری را دسترسی مردم به خدمات مخابراتی و شبکه‌های انترنیتی ارزان خواند.
او گفت: «کار این پروژه توسط یک شرکت افغانی و هندی تطبیق می‌گردد، بامیان بیشتر از موعود دو سال توسط فایبر نوری به کابل وصل خواهد شد».
به گفته آقای سنگین، هم‌اکنون در سراسر افغانستان حدود ۲۰ میلیون تیلیفون مبایل فعال است، ۹۰ درصد مردم از خدمات مخابراتی مستفید می‌باشند و ۸ درصد زنان به تیلیفون دسترسی دارند و سالانه حدود ۲۰۰میلیون دالر از بابت شرکت‌های مخابراتی عاید دولت می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.