اعضای لویه جرگه مشورتی افغانستان چه کسانی اند؟

گزارشگر:27 عقرب 1392 - ۲۶ عقرب ۱۳۹۲

mandegarلویه جرگه مشورتی افغانستان قرار است با حضور ۲۵۰۰ نماینده برگزار شود. بحث روی موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا موضوع اصلی این جرگه است.
این جرگه زیر عنوان ‘لویه جرگه مشورتی’ برگزار می‌شود و در مورد امضای این موافقتنامه به ریاست جمهوری افغانستان مشوره می‌دهد.
کمیسیون برگزاری این جرگه، اشتراک کنندگان را در هفده بخش، تعیین و دعوت کرده‌اند.
اعضای شوراهای ولایتی ۱۵۵ تن
والیان ۳۴ تن
علمای دین ۲۵۰ تن
زنان سرشناس کشور ۶۵ تن
متنفذان قومی ۵۳۳ تن، یک تن از هر واحد اداری
کوچی ها ۸۰ تن
جامعه مدنی ۱۴۰ تن
معلولین و معیوبین ۴۰ تن
مهاجران پاکستان ۱۲۰ تن
مهاجران ایران ۶۰ تن
مهاجران سایر کشورها ۳۰ تن
تاجران و صنعتکاران ۶۴ تن
حقوق دانان و خبرگان ۸۰ تن
اعضای تدویر جرگه ۳۱ تن
نامزدان تایید شده ریاست جمهوری
نمایندگان اعضای لویه جرگه های قبلی ۴۸۸ تن
عبدالخالق حسینی پشه یی، عضو کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی و سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که شماری از شرکت کنندگان، از سوی شوراها و اتحادیه های مربوطه شان معرفی می‌شوند.
جرگه سنتی، نه قانونی
قانون اساسی افغانستان در ماده صد و دهم، لویه جرگه را “عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان” نامیده که برگزاری آن از صلاحیت‌های رئیس جمهوری است.

در قانون آمده که نمایندگان شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی افغانستان از اعضای صاحب حق رای در این جرگه هستند.
تاکنون هیچ لوی جرگه ای مطابق به آنچه در قانون اساسی تعریف شده، برگزار نشده چون تا کنون دولت افغانستان نتوانسته شوراهای ولسوالی را تشکیل دهد.
جرگه هایی که از سوی دولت افغانستان برگزار شده و از جمله جرگه مشورتی که قرار است در ارتباط با امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا برگزار شود، جرگه هایی سنتی هستند که اعضای آن به پیشنهاد کمیسیون برگزاری جرگه و تایید رئیس جمهوری تعیین می‌شوند.
شرایط اشتراک کنندگان
کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی شرایطی را برای کسانی که بتوانند در این جرگه شرکت کنند فهرست کرده است:
تکمیل سن ۲۵ سالگی.
ناقض حقوق بشر نباشد.
متهم به جرایم جنگی نباشد.
معلومات کافی در مورد جرگه داشته باشد.
در منطقه و گروهی که از آن نمایندگی می‌کند، امین و متنفذ باشد.
به گفته سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی، میزان سواد برای شرکت در این جرگه شرط نیست.
چگونگی آگاهی از موضوع جرگه
برای آگاهی شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی، پیش از آغاز این جرگه هیچ برنامه ای روی دست نیست.
آقای پشه یی می‌گوید که جرگه برای چهار یا پنج روز؛ برگزار خواهد شد که روز اول برنامه افتتاحیه است و دو یا سه روز دیگر اعضای جرگه در کمیته های جداگانه روی آجندا بحث خواهند کرد.
او گفت که پس از آغاز جرگه، متن موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا به زبانهای فارسی و پشتو در اختیار اشتراک کنندگان قرار می‌گیرد.
به گفته وی، اشتراک کنندگان در پنجاه کمیته پنجاه نفری روی تمام مواد این پیمان بحث می‌کنند و تصمیم شان را می‌گیرند.
هر یک از این کمیته ها یک رئیس و یک دبیر خواهد داشت که در روز آخر گزارش نتیجه کارشان را به جلسه عمومی خواهندداد و سرانجام قطعنامه جرگه صادر خواهد شد.
بی بی سی

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.