حمله به سرینا و هیاهوی حکومتی جنایتِ طالبان و لاپوشانیِ حکومت

گزارشگر:5 حمل 1393 ۴ حمل ۱۳۹۳

در نخستین لحظات تحویلِ سال ۱۳۹۳ بود که چهار جوان مسلح تروریست، طی یک حرکتِ از قبل برنامه‌ریزی‌شده، وارد هوتلِ کابل‌سرینا شدند و ۱۰ تن به شمول ۴ شهروند خارجی، ۱ خبرنگار و ۳ کودک و والدین‌شان را در جریانِ صرف غذا به گلوله بستند و سرانجام پس از نبردی سه‌ساعته با نیروهای امنیتی کشور، از پا درآمدند.
این جنایت در همان لحظات نخستین، توجه همه را به خود معطوف کرد و طالبان در زودترین فرصت، مسوولیتِ آن را به دوش گرفتند. اما حکومتِ افغانستان دو روز بعد از آن رویداد مدهش، اعلان کرد که طالبان و شبکۀ حقانی به هیچ عنوان از حمله به هوتل سرینا خبر ندارند و این حمله، کارِ استخبارات خارجی بوده است.
هرچند حامد کرزی یک روز بعد از رویداد و در مراسم نواختنِ زنگ معارف گفت که این حمله، کار استخبارات جهانی است؛ اما شورای امنیت ملی کشور اکنون اذعان می‌کند که این حادثه توسط استخباراتِ خارجی رقم خورده و طالبان از آن هیچ اطلاعی ندارند. روشن‌ترین دلیلی را که شورای امنیت ملی برای اثباتِ این ادعا ارایه کرده این است که چندی پیش یک فرد پاکستانی که برای استفاده از باشگاه ورزشیِ هوتل سرینا به آن‌جا وارد شده بوده، از دهلیزهای این هوتل فلم‌برداری کرده و با واکنش کارمندان امنیتیِ هوتل مواجه گردیده است.
اما اکنون پرسش این است که چرا رییس‌جمهور و شورای امنیت ملی اصرار می‌ورزند که حمله به هوتل سرینا کار طالبان نبوده است؟ اگر قبول کنیم حمله به هوتل سرینا توسط استخبارات خارجی پلان شده، بازهم شکی وجود ندارد که ابزار و عواملِ اجرای آن طالبان بوده‌اند. بدیهی‌ست که هر استخباراتی که بخواهد حمله‌یی را در افغانستان سامان دهد، طالبان یگانه‌ابزارِ اجرایی آن‌ها خواهد بود. علاوه بر این، این‌ احتمال نیز وجود دارد که استخبارات خارجی ـ چه استخبارات پاکستان باشد و چه هم استخبارات امریکا و انگلیس ـ از وجود برخی حلقاتِ سازمان داده‌شده در درون ارگان‌های امنیتی و شرکت‌های خصوصی، برای انجامِ موفقانۀ چنین حمله‌یی سود برده است. ولی به هر رو، طالبان که در گذشته مسوولیتِ حملاتی که در آن کودکان و زنان کشته می‌شدند را به گردن نمی‌گرفتند، اکنون مسوولیتِ این حملۀ بی‌رحمانه با افتخار به عهده گرفته‌اند.
متأسفانه بارها اتفاق افتاده که گروه طالبان مسوولیتِ یک حمله را به دوش گرفته است؛ اما جناب کرزی گفته که طالبان چنین کاری را انجام نداده‌اند و باید از خود رفعِ مسوولیت کنند.
اگر فرض کنیم که طالبان در انجامِ این حمله هیچ نقشی نداشته‌اند، ولی بازهم همین‌که مسوولیتِ آن را به گردن می‌گیرند، نشان می‌دهد که این گروه فقط برای پوشاندنِ بازی‌های استخباراتی کار می‌کند و هرگونه دل‌جویی از این گروه، جنایت است.
با همۀ این‌ها، اگر شورای امنیت ملی کشور و رییس‌جمهور واقعاً به این باور اند که حمله به هوتل سرینا، پلانِ یکی از سازمان‌های استخباراتیِ بیرونی بوده و از طریق حلقاتِ غیرطالبانی صورت گرفته است، باید این نکته را روشن سازند که کدام کشور و کدام حلقه و به کدام هدف این حمله را سامان داده و چرا طالبان مسوولیتِ آن را به گردن گرفته‌اند.
در غیر آن، شورای امنیت ملی و رییس‌جمهورِ افغانستان باید بدانند که با هیچ تلاشی نمی‌توانند جنایاتِ طالبان را لاپوشانی کنند؛ زیرا طالبان خود از رسمی‌ترین نشانی‌شان، مسوولیتِ این حمله را به دوش گرفته‌اند.
با این وصف، این‌که این حمله را کدام سازمان استخباراتی برنامه‌ریزی کرده، زیاد برای مردم افغانستان مهم نیست؛ مهم این است که توسط طالبان یا همان برادرانِ ناراضیِ رییس‌جمهور اجرا شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.