برخی نماینده‎گان مجلس: آزمون کانکور شفاف نبود

گزارشگر:2 ثور 1393 - ۰۱ ثور ۱۳۹۳

mnandegar-3برخی از اعضای مجلس نماینده‎‏گان می‌گویند که تقلب در امتحان کانکور باعث شده است تا شمار زیادی از داوطلبان این امتحان به موسسات تحصیلات عالی راه نیابند.
برخی از اعضای مجلس نماینده‎‏گان، وزیر تحصیلات عالی را به بی‌کفایتی محکوم کرده گفته‌اند که پروسه اخذ امتحان کانکور شفاف نبوده است.
اعضای این مجلس روز دوشنبه وزیر تحصیلات عالی کشور را جهت پاسخ‌دهی در خصوص موجودیت تقلب در پروسۀ امتحان کانکور فرا خواندند.
رمضان بشر دوست یک عضو مجلس گفت که در امتحان کانکور ۱۳۹۲ از سوی مقامات بلندرتبه این وزارت به شکل وسیع تقلب صورت گرفته است.
رمضان بشر دوست می گوید: «در این امتحان تقلب گسترده از طرف مقامات وزارت تحصیلات عالی صورت گرفته است، چرا یک لک و بیست هشت هزار محصل ما نتوانسته اند تا در دانشگاه دولتی راه یابند؟ چون وزیر بی‌کفایت داشته‌ایم که نتوانسته از بودیجۀ اختصاصی این وزارت دانشگاه بسازد»
در امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۲۸ هزار تن از فارغان صنوف دوازدهم مکاتب شرکت کرده بودند..
نتایج کانکور وزارت تحصیلات عالی سال ۱۳۹۲ افغانستان که چندی قبل اعلام شد نشان می دهد که پنجاه و پنج هزار داوطلب کانکور به موسسات تحصیلات عالی و پنجاه و پنج هزار دیگر به موسسات نیمه عالی جذب شده اند.
عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان به روز دو شنبه در نشست عمومی مجلس نماینده‎‏گان موجودیت تقلب در امتحان کانکور را رد کرد.
وی گفت در هر جایی‌که تقلب دیده شد در آن محل امتحان را باطل و دوباره اخذ کردند.
او گفت: «کانکور امسال با شفافیت کامل برگزار شده بود این یک پروسه ملی است در هر منطقه‌یی که هیأت ما گفت که تقلب شده است ما در آنجا امتحان را باطل اعلان نمودیم و به بار دوم امتحان اخذ نمودیم»
آقای عبید در ادامه گفت که وزارت حصیلات عالی افغانستان تلاش دارد تا زمینه جذب بیشتر دواطلبان تحصیلات عالی و نیمه عالی را مساعد سازد.
با آنکه وزارت تحصیلات عالی از شفافیت امتحان کانکور ۱۳۹۲ سخن می‌زند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که در برخی از ولایات در این امتحان تقلب صورت گرفته است.
نبود شفافیت در امتحان کانکور، موجودیت فساد در کمیتۀ این امتحان؛ غیرمعیاری بودن سوالات امتحان کانکور وعدم مصونیت سیستم کمپیوتری از نواقص جدی در برابر پروسۀ امتحان کانکور شمرده می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.