روان‌شناسی شخصیت‌های قرمز

گزارشگر:نویسنده‌گان: داکتر مطلب برازنده، تینا قیصری، محمد امین - ۳۱ سنبله ۱۳۹۱

بخش دوم

قرمزها، کنجکاو، سمج و مداخله‌آمیز هستند و مشتاقانه به تمام جنبه‌های زنده‌گی علاقه نشان می‌دهند. اگر شما به هیجان و تحرک در زنده‌گی مشتاق هستید، به نیروهای شخصیت قرمز بپیوندید. آن‌ها نمی‌توانند منتظر ارتقای یک پروژه بمانند و صبورانه پیش روند.
آنان به خوبی بر آن‌چه می‌خواهند، متمرکز می‌شوند. انرژی‌های قدرتمند جسمانی ـ عاطفیِ آن‌ها با قدرت ارادۀشان ترکیب می‌شوند و به آنان ابزار مناسب برای موفقیت در دنیای رقابتی و مادی‌گرای‌شان را می‌بخشد.
اگر امور در مسیر مطلوب پیش نروند، قرمزها خیلی زود خسته و کلافه می‌شوند. قرمزها از قرار گرفتن در موقعیت‌های مشخص پر از تحرک جسمانی، بیشتر از ایده‌های ذهنی و مکاشفه‌یی احساس راحتی می‌کنند. آن‌ها با یادگیری از طریق عملکرد واقعی، بیشتر آشنایی دارند. قرمزها به راحتی یاد می‌گیرند که چه‌گونه حرکات تخصصی بدنی را انجام دهند، چه‌گونه قطعات موتر را از هم باز کنند، که البته این کارها را خودشان فیزیکی انجام می‌دهند. یادگیری در صنف برای آن‌ها چندان قابل فهم نیست. آموزش ساختاری و موفقیت‌های یادگیری کلاسیک، مفاهیم ذهنی را می‌طلبد که بدون تمرکز شدید یاد گرفته نمی‌شوند. ضمناً واقعی یا فیزیکی نیستند.
قرمزها به‌خاطر انرژی‌های وافر فیزیکی و عاطفی که دارند، پیوسته در تحرک جسمانی هستند و استراحت و بی‌تحرکی برای‌شان بسیار مشکل است. تنها راه رسیدن به تعادل و هماهنگی این است که تحرک فیزیکی داشته باشند و راه‌هایی برای تعادل نیروهای درون پیدا کنند. اگر قرمزها راه خروجی مثبتی برای این انرژی‌های فیزیکی عاطفی‌شان پیدا کنند، بسیار قدرتمند می‌شوند و قادر خواهند بود که رویاهای‌شان را به ظهور برسانند. ورزش‌هایی که قدرت و استقامت بدنی را می‌طلبد، برای آزادسازی قدرت‌های درونی‌شان شگفت‌انگیز است.
اگر شخصیت‌های قرمز از هماهنگی خارج شوند، احساس می‌کنند ذخیره‌های عاطفی و فیزیکی‌شان تمام شده است و ممکن است انزجار و اضطراب جسمانی / عاطفی ناگهانی بر ایشان چیره گردد. وقتی کم قدرت می‌شوند، انرژی‌های قدرتمند عاطفی و جسمانی‌شان را به شکل ستیزه‌جویی جسمانی، برخورد شدید جنسی یا صدمات و خسته‌گی عاطفی بروز می‌دهند.
هنگامی که ضعیف می‌شوند، بودن درکنارشان مشکل است؛ زیرا پرتوقع، خشمگین، تندخو هستند و همواره می‌خواهند مرکز توجه باشند.
قرمزهای نامتعادل، غضب‌ناک، تحمیل‌گر و کنترل‌کننده می‌شوند. به هر حال ممکن است از این وضعیت آگاه نباشند، زیرا عملکرد فوری و سریع آنان و هم‌چنین نیاز آنان به پیروزی، ادراکی تخیلی برای‌شان پیش می‌آورد. آن‌ها متوجه نیستند که شاید دیگران دوست نداشته باشند در این وضعیت سرعت و تنش سر کنند. قرمزها در حالت ضعف به اطرافیان و حد و مرزها و احساسات آنان با بی‌فکری و به راحتی توهین می‌کنند.
قرمزها به مسایل روحانی و عرفانی گوش می‌دهند، اما از آن‌جا که خیلی زمینی و واقع‌گرا هستند، پذیرای این‌گونه افکار نیستند. به بیان دیگر، قرمزها گاهی هیجان و قدرت معنویت را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند که هرآن‌چه را واقعیت دارد، دریابند.
قرمزها رهبران قدرتمندی می‌شوند، چرا که انرژی پرشور، قدرت اراده و میل به مبارزه، آنان را صدرنشین ساخته است. روحانیت قرمز، روشن و واضح است. غدد وجودی قدرتمند است که همه‌چیز را کنترل می‌کند و می‌داند که چه‌گونه زنده‌گی بشر را هدایت نماید. اما قرمزها بسیار خیره‌سر و غیرسنتی هستند و خود را پای‌بند یک مذهب رسمی نمی‌سازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.