دولت وحدت ملی نه حکومت تداوم نه از اصلاحات!

گزارشگر:21 عقرب 1393 - ۲۰ عقرب ۱۳۹۳

چهل و پنجمین روز اعلام دولت وحدت ملی گذشت و گمانه‌زنی‌ها را بر عدم توفیق رهبران آن در شکل دهی این دولت، میان حلقات سیاسی بیشتر ساخته است و سکوت مردم را عمیق تر. گرچه از قبل معلوم است که تشکیل چنین دولتی، بنابر پیچیده‌گی‌هایی که دارد، وقت زیادی می‌طلبد و مدیریت سیاسی بالایی.
مردم حق دارند تا به درستی و روشنی در جریان باشند؛ زیرا دولت وحدت ملی نه از تداوم است، نه از اصلاحات؛ بل دولت مردم می‌باشد. mnandegar-3
اگر پروسۀ شکل‌دهی این دولت بنابر تداوم تفکر سنتی یا ندانم‌کاری‌ها و یا هم پنهانکاری‌هایی رازآلود گردد، این آلوده‌گی به حدسیات دوستان و آشفته بازاری‌های سیاست یک دهۀ اخیر میدان میدهد تا آلوده‌گی را تیره‌تر سازند و تب مردم را بیشتر.
دولت وحدت ملی، نه یک حکومت ائتلافی افغانی به منظور چسپیدن به قدرت، غنیمت گرفتن قدرت و تداوم قدرت است و نه هم یک موجود عجیب‌الخلقه‌یی که هریک در موردش از ظن خود تعبیر نماید؛ بل آغاز سامان‌دهی یک ملت است که بدیل ندارد؛ چنانچه قصد داریم از دور باطل تاریخی، رهایی یابیم تا ب‍ه‌حیث یک ملت عزتمند، زنده‌گی کنیم.

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.