یک ماه بعد از حادثه طبیعی در پنجشیر خطر پابرجاست؛ ده‌هاتن مهاجر شده‌اند

گزارشگر:نظری پریانی/ شنبه 8 حمل 1394 - ۰۷ حمل ۱۳۹۴

منابع در پنجشیر می‌گویند که در جلسه‌یی‌که دیروز در مقر ولایت برگزار شده بود، فیصله گردید که برای دو الی یازده‌هزار خانوادۀ این ولایت در سال ۱۳۹۴، مواد اولیه توزیع شود.
این خانواده‌ها شامل چند ولسوالی این ولایت، از جمله ولسوالی پریان است که بر اثر ریزش برف‌کوچ‌ها امکانات زراعتی و مال داری شان را از دست داده اند و نیاز به کمک‌های حمایتی برای یک سال دیگر دارند.
mnandegar-3توزیع این مواد مورد نیاز، از کمک‌هایی که توسط کشور ایران و برخی نهادهای داخلی و خارجی به ولایت پنجشیر و کابل رسیده است، صورت می‌گیرد.
اما تا کنون که یک ماه از سرازیرشدن برفکوچ‌ها به پنجشیر می‌گذرد، کمک‌های رسیده به آسیب دیده‌گان به خصوص مردم ولسوالی پریان توزیع نشده است.
در همین حال، برف‌کوچ‌های شدید در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر، زمینه‌های زراعت و مالداری را از بین برده است.
سه روز را برای بررسی وضعیت معیشتی و مشکلات مردم در ولایت پنجشیر سپری کردم و دریافتم که مردم ولسوالی‌های پریان و درۀ این ولایت، به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. بیشترین آسیب‌ها به ولسوالی پریان وارد شده است.
بررسی وضعیت ولسوالی پریان نشان می‌دهد که زنده‌گی در این ولسوالی به خصوص در ساحات مورد هجوم برف کوچ‌ها، با مشکلات شدید مواجه است.
در آغاز وقوع حادثه گفته می‌شد که بیشتر از دوصد تن در این ولایت کشته شده باشند؛ اما با بررسی و بیرون کشیدن همه اجساد از زیر آوارها مشخص شد که تعداد کشته شده‌ها یک‌صد و چهل و هفت نفر بوده است.
هنوز راه‌های مواصلاتی آریب و خاوک، از روستاهای این ولسوالی، هنوز به گونۀ کامل باز نشده است و مردمان این دو دره، با مشکلات شدیدی مواجه اند و جاده اصلی پنجشیر هم هنوز با مشکلات برف‌کوچ و بندش راه مواجه است و این جاده به گونه کامل پاک نشده است.
هنوز هم خطر تمام نشده است و مردم از روزهای آینده نگران اند. مردم ولسوالی پریان می‌گویند که باگرم شدن هوا، برف‌کوچ‌های زیادی سرازیر می‌شود و احتمال می‌رود که این برف‌کوچ‌ها از مردم قربانی‌های بیشتری بگیرد.
ریزش سنگ‌های کلان از کوه‌های مشرف بر مناطق مسکونی و خانه‌ها در این ولسوالی بر اثر نرم شدن کوه و کمر، احتمال خطر را افزایش داده است.
هم مردم و هم مسوولان در ولایت پنجشیر از وقوع سیلاب‌های مدهش در این ولایت که سرمنشۀ آن ولسوالی پریان خواهد بود، نگرانی دارند.
عبدالجلیل ولسوال ولسوالی پریان می‌گوید که سیلاب‌های امسال با توجه به بارنده‌گی‌های زیاد و بارش برف‌های شدید که سبب برف کوچ‌های خطرناک شد، می‌تواند به تخریب رودخانه و مناطق مسکونی بیشتر در این ولسوالی بیانجامد.
ولسوال پریان می‌گوید که برف‌کوچ زمینه زراعت ومالداری را در این ولسوالی از بین برده است؛ اما احتمال می‌رود که با آمدن سیلاب‌ها و با رسیدن فصل «دریاخیزی» ولسوالی پریان و ولایت پنجشیر صدمات بیشتر را متحمل شوند.
سرپرست ولایت پنجشیر نیز به این نظر است که دامنۀ تخریب سیلاب‌های احتمالی آسیب‌های بیشتری را به این ولایت و ولسوالی‌های آن برساند.
مولانا عبدالرحمن کبیری، سرپرست ولایت پنجشیر به روزنامۀ ماندگار گفت که برف‌کوچ‌های اخیر، به زراعت و مالداری مردم در کل ولایت پنجشیر آسیب زده است. به گفتۀ کبیری، سیلاب‌های احتمالی و دریاخیزی می‌تواند آسیب‌هایی به دار و درخت و زمین و خانه مردم در این ولایت برساند. در همین حال، منابع در ولایت پنجشیر می‌گویند که سیلاب‌ها و دریاخیزی‌ها و فروریزی بخش‌هایی از کوه‌ها، احتمالاً راه‌های مواصلاتی را در روستاها و یگانه سرک پنجشیر را در برخی ولسوالی‌ها منهدم کند.
هم اکنون در چندین منطقه پنجشیر ریزش کوه سبب مسدودشدن راه و منهدم شدن سرک شده است.
سرپناه
مردم محل می‌گویند که امکان زنده‌گی در این منطقه‌های آسیب‌پذیر دشوار شده است و اگر مردم آسیب‌دیده به مکان‌های مناسبی انتقال داده نشوند، زنده‌گی دشواری را پیش رو خواهند داشت.
آسیب دیده‌گان در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر در حال حاضر در پی کسب سرپناه هستند.
برخی باشنده‌گان ولسوالی پریان از مناطق شان بیجاشده اند و در حال حاضر در دشت لنگرخان این ولایت، زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند. برخی از این بیجاشده‌گان می‌گویند که از کمبود خیمه و دیگر لوازم یک زنده‌گی خیمه نشینی هم محروم اند.
شماری از این بیجاشده‌گان، در منطقه‌ای به نام «برجمن» در ولایت پنجشیر جابه جا شده اند و برخی هم در دوباره به ولسوالی پریان برگشته اند و برخی هم به بیرون از پنجشیر مهاجر شده اند.
شماری از بیجاشده‌گان اما در منطقه دشت لنگر خان در زیر خیمه‌ها باقی مانده‌اند. اما شماری از مهاجران ولسوالی پریان که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسد در دشت‌‍های باریک آب از مربوطات ولایت پروان مهاجر شده اند و در آنجا زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند. این مهاجران نیز به کمک‌های اولیه نیازمند اند. تعداد دقیق بیجا شده‌ها مشخص نیست.
مردم بیجاشده از دولت می‌خواهند که برای آنان سرپناه بدهد تا بتوانند زنده‌گی شان را به شکل عادی به پیش ببرند.
مردم بیجاشده می‌گویند که نمی‌توانند دوباره در مناطقی که بیجاشده‌اند برگردند؛ زیرا آمدن برف کوچ‌های دیگر و ریزش سنگ‌های کلان از کوه‌ها و ریزش کوه و دیگر آسیب‌های طبیعی که در راه است، امنیت روانی آنان را گرفته است.
آنان می‌گویند که زراعت و مالداری شان از بین رفته است و باید در یک جای دیگر به آنان مسکن داده شود.
اما سرپرست ولایت پنجشیر می‌گوید که این کار مربوط به مسوولان دولت وحدت ملی است تا در این زمینه‌ها توجه کنند.
به گفته والی پنجشیر، این مردم زراعت و مالدرای شان را از دست داده اند اما مردم مال‌دار و زراعت پیشه اند و به جایی نیاز دارند تا بتوانند به مالداری و زراعت در آن بپردازند.
جنرال غیرت فرماندۀ امنیۀ ولایت پنجشیر نیز می‌گوید که کمک رسانی‌های اولیه به آسیب دیده‌گان تا حدامکان صورت گرفته است؛ اما برای ادامۀ زنده‌گی این بیجاشده‌گان باید یک توجه خاص از طرف رهبران دولت وحدت ملی صورت گیرد.
کمک‌ها
مسوولان در ولسوالی پریان پنجشیر می‌گویند که تا کنون کمک‌هایی که به آسیب دیده‌گان این ولایت صورت گرفته است، به مستحقین آن توزیع نشده است.
مردم نیز می‌گویند که هیچ کمکی که بتواند حد اقل زنده‌گی آنان را کفایت کند درنیافته اند. به گفتۀ مردم محل، برخی تاجران کمک‌های اندکی را به آنانی‌که اعضای فامیل‌‍شان را از دست داده اند رسانده اند؛ اما سایر مردم این ولسوالی که مستحق دریافت کمک‌ اند، چیزی به دست نیاورده‌اند.
اما ولسوال پریان می‌گوید که کمک‌های اولیه‌یی که به این ولسوالی رسیده است، به آن حدی نیست که ما بتوانیم با توزیع آن قناعت همه‌گان را فراهم کنیم. او گفت که کمک‌های صورت گرفته را در ولسوالی حفظ کردیم تا بارسیدن برخی کمک‌های دیگر که در مرکز است، بتوانیم توزیع آن را به شکل درست آن انجام دهیم.
ولسوال پریان می‌گوید که دلیل تاخیر در رسیدن کاروان کمک‌ها به این ولسوالی، خرابی جاده و سرازیر شدن برف‌کوچ‌ها در چند قسمت راه است که سبب شده است موترها نتوانند به ولسوالی بیایند.
این مقام محلی گفت: کمک‌هایی که باید از طریق دولت توزیع شود تا اکنون توزیع نشده است و فقط کمک‌هایی که به برخی‌ها رسیده، کمک‌هایی است که برخی نهادها و افراد به شکل مستقیم به مردم فرستاده‌اند که در مورادی مشکل‌ساز هم شده است.
در همین حال، والی ولایت پنجشیر می‌گوید که برنامه‌های منظمی به هدف کمک‌رسانی به مردم روی دست است.
او گفت که در مرحلۀ اول، به بازمانده‌گان شهدا در برابر هر شهید یک صد هزار افغانی داده شده است و برای هر زخمی این رویداد طبیعی، پنجاه هزار افغانی داده شده است. این پول از کمک بیست میلیونی داکتر اشرف غنی رییس جمهور صورت گرفته است.
والی پنجشیر گفت که در نظر است که کمک‌های دیگر با درنظر داشت اولویت‌ها توزیع شود. آنانی که خانه و اعضای فامیل شان را از دست داده اند در قدم اول قرار دارند و بعد بیجاشده‌گان مورد توجه خواهند بود در مرحله سوم، به همه آنانی که مسحق کمک اند، توجه خواهد شد. او گفت که برنامه‌یی را روی دست دارند که بر بنیاد آن، به افرادی که زمین زراعتی و مال شان را از دست داده اند، نیز کمک صورت گیرد.
والی پنجشیر گفت که دولت برنامه‌هایی را به خاطر اعمار خانه‌های تخریب شده نیز در نظر دارد. بر بنیاد این برنامه‌ها در برابر هر ده پوش خانۀ تخریب شده، یک واحد دو اتاقه با ملحقات تشناب آن از طرف دولت در همان محل ساخته می‌شود. ولسوال پریان نیز می‌گوید که این برنامه در دستور کار قرار می‌گیرد و شامل اولویت‌ها در ولایت پنجشیر است.
هم مسوولان دولتی و هم مردم می گویند که راه منتهی به ولسوالی پریان با خطرات ریزش کوه شکستاندن سرک مواجه است. وقتی به والی پنجشیر گفتم که باید به خاطر جلوگیری از رزش کوه در مسیر راه مرکز – پریان، باید در قسمت‌هایی گالری‌ها و گراری‌ها ایجاد شود، گفت که این برنامه را روی دست دارند و با مراجع مربوط در این خصوص صحبت خواهد شد.
سرپرست ولایت پنجشیر گفت که وزارت فواید عامه کار پاک سازی سرک را در هفتۀ پیش رو آغاز می‌کند و این وزارت بایک شرکت به هدف پاکسازی جاده قرارداد کرده است.
والی پنجشیر گفت پول نقد قابل توجهی نیز در اختیار است که با آمدن رهبران دولت وحدت ملی در مورد نحوۀ مصرف آن توجه خواهد شد. اما مردم در ولسوالی پریان می‌گویند که در شرایط کنونی به کمک‌های اولیه به شدت نیازمند اند و باید این کمک‌ها به نوشداری رستم پس از مرگ سهراب مانند نشود.
اما ولسوال پریان می‌گوید که برای آغاز توزیع کمک‌ها به سراسر ولسوالی پریان، در نظر است که فردا(امروز) نشستی در ولسوالی برگزار شود تا روند توزیع کمک‌ها را به بررسی بگیرند.
در همین حال، منابع در پنجشیر می‌گویند در جلسه‌یی که دیروز در مقر ولایت برگزار شد، فیصله گردید که برای دو الی یازده‌هزار خانواده در سال ۱۳۹۴، مواد اولیه توزیع شود.
این کار به دلیل آن صورت می‌گیرد که مردم این ولایت در چند ولسوالی، بر اثر ریزش برف کوچ‌ها امکانات زراعتی و مال‌داری شان از دست داده اند و نیاز به کمک‌های حمایتی برای یک سال دیگر دارند. برف کوچ‌ها در ولایت پنجشیر یک ماه قبل به تاریخ شش ماه حوت سال ۱۳۹۳ صورت گرفته بود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.