نامۀ سرگشاده اهالی مکروریان اول

۲۱ ثور ۱۳۹۴

سه شنبه ۲۲ ثور ۱۳۹۴

 

mnandegar-3به مقام محترم دولت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان
ازاین‌که باشنده‌گان مکروریان اول روزی از اثر احمال زدوبندهای مسؤلین امور ریاست ساختمانی البرز در مرداب فرو خواهند رفت ریاست محترم تدویر و مراقبت مکروریان‌ها که یک اداره تصدی خدماتی بوده بودجه آن توسط باشنده گان تمویل می‌گردد.
می‌بایست فعالیت‌های آن طبق هدایات و مقرره توزیع و فروش اپارتمان‌ها خدمات به باشنده‌گان عرضه نمایند که با تأسف این ریاست محترم مکلفیت‌های خود را طبق مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ مقرره برای باشنده‌گان انجام نداده‌ که ما قبلاً در مورد حل مشکل عرایض متعدد تحت شماره‌های ۱۷۲ مورخ ۱/۷/۱۳۹۱ و ۲۶۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ به کمیسیون محترم سمع‌شکایات مشرانو جرگه نیز تقدیم نمودیم که سودی نبخشید از جمله موادی‌که در آن عرایض تذکره بعمل آمده بود یک هم عدم موافقه باشنده‌گان به وصل کانالزیسیون بلاک‌های جوار تپه مرنجان «امکان» که توسط شرکت محترم ساختمانی البرز خلاف نورم‌های اعمار شهرک‌های رهایشی بدون داشتن تصفیه خانه اعمار گردیده شامل بود دلیل عدم موافقه باشنده گان هم همان دلایل شعبات تخنیکی به شرح زیر بوده است.
پمپ استیشن مکروریان اول و دوم از مدت ۴۰ سال بدین‌سو طور ۲۴ ساعته فعالیت داشته که واترپمپ های مذکور دوره استهلاک خودرا پیموده و گنجایش انتقال فاضلاب اضافی در صورتی‌که واترپمپ‌های جدید نصب نگردد ندارد.
اما ریاست محترم تدویر و مراقبت مکروریان‌ها بدون درنظر داشت نظر فنی خود با عقد یک پروتوکول برای مدت یک‌سال خلاف خواست باشندگان که مالکین اصلی اپارتمان‌ها و تاسیسات مربوطه آن می‌باشند مبادرت ورزیده که تاکنون مواد آن نیز تحقق نورزیده به وصل کانالزیسیون بلاک‌های فوق الذکر به کانالزیسیون مکروریان اول اقدام نموده اند. در حالی‌که چندین بار فاضلاب مکروریان‌ها از اثر بندش مسیر کانال‌ها برروی میدان ورزشی و چمن اصراف مکتب لامعه شهید و بلاکهای اطراف آن سرازیر گردیده است که حالی از شیوع خطر یک اپیدمی که حیات باشنده گان و اطفال شانرا تهدید می‌نماید، نمی‌باشد و دلچسپ‌تر از همه این‌ست باوجود اینکه میعاد یک‌سال پروتوکول که الی ختم سال ۱۳۹۰ بوده مدت‌ها قبل سپری و تمدید نگردیده است.
در مدت ۴ سال شورای مرکزی «امکان» و شرکت ساختمانی البرز حاضر نگردیده‌اند که حتی یک پول هم از این بابت به ریاست تدویر و مراقبت مکروریانها بپردازند. کانالزیسیون شان وصل بوده و حالان‌که وصل کانالزیسیون تدریجاً بالای پمپ‌های سیستم بدرفت فشار افزوده شده می‌رود. رهبری ریاست تدویر مراقت از اثر مکاتیب متعدد آمریت محترم عمومی پلان و انجینیری صرف به ارسال مکاتب عنوانی آمریت محترم آبرسانی و کانالزیسیون بسنده نبوده کهآن آمریت هم جزئی‌ترین وقعی به مکاتب شان نگذاشته و مقام ریاست هم هیچ‌گاهی عملاً در صدد مسدود ساختن کانال فاضلاب بلاک‌های «امکا» اقدام ننموده اند. و فاضل آب‌های آپارتمان‌های مذکور مثل سابق به سیستم بدرفت مکروریان اول جریان دارد هرگاه مقامات زیربط در زمینه توجه جدی ننمایند در آینده نه چندان دور فاضل آبهای متعفن در چهار اطراف بلاکها سرازیر خواهد شد و یک بحران بد محیط زیست تبارز خواهد نمود.
بنااً امید که اولیا امور در حصه رفع معضل فوق توجه جدی مبذول دارند. باید اضافه نمود دربدو، و تأسیس سیستم بدرفت مکروریان اول یک پمپ زیر زمینی به قطر کلان کار گذاری گردیده بود که جهت حفظ متقدم در صورت نبود برق ویا غیر فعال بودن مؤقت واترپمپ‌های فاضلاب از آن به شکل اضطراری استفاده می‌گردید آنهم به دریایی کابل بطور مستقیم وصل بود که در زیر زمینی مدفون بود فعلاً متأسفانه وسیله مذکور موجود نمی‌باشد که به نام (خود خروج)یاد می‌شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.