توفیق بخشی: ورزشکاران قربانی مخالفت‌های سیاسی اند

گزارشگر:شنبه 23 اسد 1395 - ۲۲ اسد ۱۳۹۵

mandegar-3کاروان ورزشی المپیک افغانستان، نخستین رقابت المپیکی خود را در بازی‌های ۲۰۱۶ برازیل، با شکست توفیق بخشی جودوکار افغانستان آغاز کرد که در برابر حریف پرتگالی خود ضربۀ فنی شد.
آقای بخشی در صحبتی که بعد ار مسابقه داشت گفت: «رقابت‌ها پیروزی و باخت را با خود دارد، اما دولت افغانستان هیچ‌توجهی را در عرصۀ ورزشکاران افغانستان در داخل و خارج از کشور مبذول نداشته و ورزشکاران قربانی زد و بندهای سیاسی میان ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیتۀ ملی المپیک افغانستان شده‌اند.»
در حال‌حاضر افغانستان دارای دو ریاست المپیک است؛ المپیک به ریاست ظاهر اغبر که از جانب دولت و تربیت بدنی به رسمیت شناخته نمی‌شود و المپیک به رهبری فهیم هاشمی که دولت افغانستان آن را به رسمیت می‌شناسد، اما در بازی‌های برازیل المپیک به رهبری آقای اغبر شرکت کرده است.
آقای اغبر که همین اکنون با کاروان ورزشی المپیک افغانستان به برازیل رفته است، می‌گوید: «کمیتۀ ملی المپیک یک نهاد غیرانتفاعی است و روسای دوگانۀ حکومت افغانستان باید در بخش ورزش از مداخله‌های که به قیمت سرنوشت ورزشکاران تمام می‌شود، خودداری ورزند.»
توفیق بخشی نیز از دو دستگی میان کمیتۀ ملی المپیک و عدم پرداخت و توجه از جانب ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان شکایت کرده می‌گوید: «بدون گرفتن کمترین پول سفر با مصرف شخصی خود ویزۀ حضور در رقابت‌های برازیل را از هند گرفتم و وقتی خواستم ریاست تربیت بدنی در این زمینه با من همکاری کند، به من گفتند که شما مربوط المپیک آقای اغبر استید و مشکل‌تان را با ایشان حل کنید.»
مفسرین و پیش‌کسوتان ورزش افغانستان به این باور اند که ورزشکاران افغانستان با کمترین امکانات آموزشی و رقابتی ملی و بین‌المللی در بازی‌های بزرگ جهان مانند المپیک حضور میابند و این «بر مسؤولین ورزشی افغانستان است تا سیاست را از ورزش به دور نگهداشته و به‌خاطر اختلافات سیاسی خود با سرنوشت ورزشکاران افغانستان بازی نکنند.
در مسودۀ قانون تربیت بدنی و ورزش افغانستان آمده است: «ریاست تربیت بدنی و ورزش به‌عنوان یگانه نهاد عالی دولتی در عرصۀ ورزش و تمویل کنندۀ بیشتر فعالیات‌های فدراسیون‌های ورزش‌های المپیکی، ناظر عملکردها و اجراات مسوولین و دست‌اندرکاران کمیتۀ ملی المپیک بوده و در صورت مشاهده تخطی، اقدامات لازم قانونی را عملی می‌کند.»
ناصرهوتکی، معاون فنی و مسلکی تربیت بدنی و ورزش به رادیوآشنا گفت که کمیتۀ ملی المپیک یک نهاد مستقل است و انتخاب رییس آن به دوش روسای فدراسیون‌های مربوط آن می‌باشد؛ تربیت بدنی تنها نقش نظارتی دارد.
کاروان ورزشی المپیک افغانستان با سه ورزشکار؛ توفیق بخشی، کیمیا یوسفی و عبدالوهاب ظاهر به برازیل رفته، حالان‌که در سال‌های پسین این کاروان کم از کم به بیش از ده تن می‌رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.