“ترافیک را به جنگ می‌برند!”

گزارشگر:ابوبکر صدیق/ یک شنبه 2 عقرب 1395

وزارت داخله شماری از افسران ترافیک را در صفوف نیروهای رزمی جذب می‌کند.
برخی از اعضای کمیسیون دفاعی مجلس نماینده‌گان با بیان مطلب می‌گویند که وزارت داخله تصمیم گرفته است تا شماری از افسران ترافیک را که در حال حاضر در ریاست احتیاط وزارت داخله قرار دارند، به صفوف نیروهای رزمی پولیس جذب کند.
mandegar-3این نشان می‌دهد که وزارت داخله با فاقد نیروی بشری و افسران مسلکی مواجه شده است و افراد را می‌خواهد خلاف رشته شان در صفوف نیروهای پولیس به کار می‌گمارد.
نظیفه ذکی عضو مجلس نماینده‌گان با انتقاد از این کار وزارت داخله بیان کرد که این کار خلاف رشته انجام می‌شود که برای این افسران چالش‌آفرین است.
بانو ذکی افزود: یک نهاد وقتی به چنین کاری دست می‌زند که از نگاه داشتن افراد مسلکی به سقوط مواجه شده باشد.
به گفته او، این کار منجر به ضعف روحیه نیروهای رزمی پولیس در روند مبارزه با دشمن می‌‍‌شود، چون افسران ترافیک در بخش قانون عبور و مرور موتر‌ها‌ و راننده‌گی درس آموخته‌اند، نه در بخش نبرد و مبارزه رو در رو با دشمن.
بانو ذکی تصریح کرد که در حال حاضر شمار زیاد از افسران ترافیک در ریاست احتیاط وزارت داخله قرار دارند و تا هنوز در بستی گماشته نشده‌اند.
افسران ترافیک در حال حاضر چند سال را در احتیاط وزارت داخله سپری کرده‌اند.
یکی از افسران که در حال حاضر در احتیاط وزارت داخله قرار دارد به شرط ذکر نکردن نامش گفت که بیش از یک سال می‌شود که در احتیاط وزارت داخله قرار دارد؛ اما تا هنوز در هیچ جایی به وظیفه گماشته نشده است.
او گفت: از این خبر ندارد که وزارت داخله آنان را به صفوف پولیس می‌گمارد؛ اما می‌گوید که برخی از افسران ترافیک که توانایی کار را داشته اند در بخش‌های اداری پولیس جذب می‌شوند.
اما، مسوولان در وزارت داخله با تأیید این مطلب می‌گویند که برخی از افسران ترافیک را در بخش‌های آموزشی و منابع بشری این وزارت می‌گمارند.
معاون سخنگوی وزارت داخله به روزنامه ماندگار می‌گوید که وزارت داخله در نظر دارد که شماری از افسران ترافیک را در بخش‌های علمی و تدریسی برای نیروهای پولیس بگمارد.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله با بیان این که وزارت داخله هیچ فردی را خلاف رشته در جایی نمی‌گمارد، می‌گوید که هیچ افسر ترافیک برای فرستادن در خط نبرد در صفوف نیروهای پولیس جذب نمی‌شود.
آقای دانش ادعاها مبنی بر این‌که افسران ترافیک در صفوف نیروهای پولیس جذب می‌شود تا به خط نبرد فرستاده شوند را رد کرده تصریح کرد که وزارت داخله خلاف تخصص هیچ فردی را تصمیم ندارد در جایی بگمارد.
این در حالی است که شمار زیادی از افسران ترافیک برای چند سال در ریاست احتیاط وزارت داخله بدون وظیفه مانده‌اند. در حالی که بیشتر باورها بر این است که افراد بدون روابط نمی‌توانند به زودی در سمتی گماشته‌ شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.