بیش از چهار صد و نود و هفت هزار جریب زمین در کشور خشخاش کشت می‌شود/ باغیس دومین ولایت در کشت مواد مخدر است

گزارشگر:دوشنبه 3 عقرب 1395 - ۰۲ عقرب ۱۳۹۵

ماندگار- وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید تولید مواد مخدر در سال جاری نسبت به سال گذشته، ۴۳ درصد افزایش داشته است و کشت تریاک نیز در سال جاری ۱۰ درصد بالا رفته است.
در همین حال یک منبع آگاه در وزارت مبارزه با مواد مخدر به روزنامه ماندگار گفت که بعد از هلمند بیشتر کشت مواد مخدر در ولایت بادغیس است و mandegar-3امسال بادغیس رتبه دوم را داشته است.
این منبع به شرط ذکر نشدن نامش گفته است که در شش ماه گذشته دریافته اند که کشت کوکنار بیش از پنجاه درصد در برابر سال‌های گذشته افزایش یافته است و در برابر سال گذشته این کشت ده درصد در افغانستان افزایش یافته است که یک گزارش تازه هم این را تایید می‌کند.
منبع می گوید در سه سال پسین کشت کوکنار ۴۵ درصد افزایش یافت. در چهارسال پیش یک افزایش ۵ درصدی را شاهد بوده اند. منبع می گوید اراضی زیادی در افغانستان کشت مواد مخد را شاهد است. به گفته او بیش از چهار صد و نود و هفت هزار جریب زمین در کشور خشخاش کشت می‌شود.
او می‌گوید که امسال در ولایت هلمند کشت خشخاش به دو برابر نزدیک شد و هم چنان ولایت باغیس به عنوان ولایتی عرض اندام کرد که دومین ولایت از درک کشت مواد مخد را می سازد.
این منبع می گوید که در سال گذشته متوجه شدیم که سطح کشت مواد مخدر از سطح دوزاده ولایت به چهارده ولایت ارتقا یافت و این نشان می‌دهد که هیچ کاهشی در کشت مواد مخدر در مدت پانزده سال گذشته صورت نگرفته است.
او همچنان گفت که کشت چرس در همه ولایت‌های افغانستان رایج است و هیچ ولایتی نیست که در آن کشت چرس دیده نشود.
منبع می گوید که این افرایش کشت مواد مخدر از رونق این تجارت در منطقه حکایت می کند و نیز طالبان از همه این کشت ها سود اصلی را میبرند.

اما وزیر مبارزه با مواد مخدر افزود که امسال مجموع ساحات تحت کشت مواد مخدر در افغانستان دوصدهزار هکتار زمین را احتوا می‌کند که سال گذشته این رقم یکصدو هشتادوسه هزار هکتار زمین بود.
خانم عظیمی تاکید کرد:”در سال ۲۰۱۶سروی مواد مخدر افغانستان براساس سعی و تلاش ادارات مبارزه با مواد مخدر و برگزاری برنامه های جامع آگاهی دهی عامه؛ کشت کوکنار در ولایت فراه ۵۷ درصد در ولایت نیمروز ۴۰ درصد در ولایت غور ۲۹ درصد در هرات۲۷درصد در هلمند ۷درصد و در ولایت دایکندی ۲درصد کاهش یافته است”.
به گفته خانم عظیمی زون جنوب ۵۹ درصد زون غرب ۲۹درصد و زون شرق ۹درصد از مجموعه کشت کوکنار را احتوا می کند.
وزیر مبارزه با مواد مخدر می گوید که امسال به دلیل افزایش ناامنی برخی از ولایاتی که در سال گذشته از کشت کوکنار عاری شده بود دوباره در آن ولایات کشت کوکنار صورت گرفته است.
او افزود:” براساس سروی در سال ۲۰۱۶ به طور اوسط ۱۳ولایت عاری از کشت کوکنار می باشد٬‌ در زون شمال ولایت جوزجان با داشتن ۴۹هکتار زمین کشت کوکنار عاری بودن را از دست داده است درحالیکه در سال گذشته این ولایت عاری از کشت کوکنار بود”.
او گفت که درسال ۲۰۱۶ تخمین احتمالی تولید تریاک در افغانستان ۴۸۰۰متریک تن رسیده است که ۴۳ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
باز محمد احمدی٬‌معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز گفت که در هفت ماه سال جاری این اداره ۱۴۰۸ تن از قاچاقبران را بازداشت کردند که درمیان این افراد ۲۱۴ قاچاقبر بزرگ شامل می شود.
او افزود:” در هفت ماه امسال ۱۲۶۳ عملیات را راه اندازی کردیم که ۱۳۶ عملیات بزرگ ۱۰۷عملیات متوسط و ۹۸۸ عملیات کوچک است در نتیجه این عملیات ها ۱۴۰۸ تن قاچاقبر را بازداشت کردیم که ۲۱۴قاچاقبر بزرگ ۸۵ متوسط و ۱۱۰۹ قاچاقبر کوچک شامل می باشد”.
آقای احمدی تاکید کرد که نیروهای کشفی این اداره توانسته است ۲۳۷.۵تنُ مواد مخدر مختلف النوع را بدست بیاورد که ۳۲.۲تن آن را تریاک تشکیل میدهد.
وی گفت که ۳۵ شرکت بزرگ تولید مواد مخدر را در سرتاسر کشور حریق شده و از موظفین خدمات عامه۱۲ پولیس٬‌ ۵ نفر از اردوی ملی و۴ نفر از اتباع خارجی از تبعه های پاکستان و ایران شامل است نیز بازداشت شده است.
آقای احمدی می گوید که دستگیری های بزرگ قاچاقبران در میدان هوایی کابل صورت گرفته است.
او افزود:” دستیگری‌های کلان در میدان هوایی صورت گرفته است که حدود ۱۰۵تن قاچاقبران که اکثریت شان مواد مخدر را از طریق بطن به شکل کپسول انتقال میدادند بازداشت کردیم که ۹۳۵۰ کپسول مواد مخدر بدست آمده که با چند سال گذشته قابل مقایسه می باشد”.
آقای احمدی گفت که این اداره ۱۲ قاچاقبران بزرگ بین المللی شامل لیست را نیز بازداشت کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.