عملی‌شدن آجندای ملی بن‌بست کنونی را می‌شکند

گزارشگر:یک شنبه 12 جدی 1395 ۱۱ جدی ۱۳۹۵

کنفرانس اجندای ملی دیروز با حضور فعالان مدنی و رسانه‌یی، بانوان و جوانان در فیروزکوه مرکز ولایت غور برگزار شد.
در این نشست فعالان مدنی و سیاسی غور بر اجرایی‌شدن طرح آجندای ملی تأکید ورزیدند و گفتند که طرح آجندای ملی گامی است برای بیرون شدن از بن بست کنونی در افغانستان.
آنان طرح آجندای ملی را موثر خوانده و گفته‌اند که خروج از بن بست کنونی نیازمند این است کهmandegar-3 سیاسیون روی این طرح به موافقت برسند.
در این نشست، احمد محمودی و قدیر غفوری دو تن از اعضای فعال آجندای ملی افغانستان با بر شماری مواد طرح آجندای ملی این طرح را موثرترین برنامه برای بیرون شدن کشور از بحران‌های درهم تنیده دانسته‌اند.
احمد محمودی عضو آجندای ملی با بیان اهداف و برنامه‌های آجندای ملی برای اشتراک کننده‌گان گفت که این آجندا می‌تواند تنها طرح وبرنامه موثر و کارا برای بیرون کشاندن کشور از مشکلات و نابسامانی‌های کنونی باشد.
عبدالقدیر غفوری عضو دیگر طرح آجندای ملی با اشاره به برخی نظریه‌های آجندای ملی بر دوام این‌گونه نشست‌ها در آینده تأکید نمود.
آقای غفوری طرح آجندای ملی را طرح همه جانبه و ملت شمول دانسته واز مردم خواست تا این طرح را حمایت نمایند.
یار محمدیاور روزنامه‌نگار و عبدالستار سنجر آگاه امور سیاسی که در این نشست به عنوان مهمانان اشتراک ورزیده بودند، با ستایش از طرح آجندای ملی به رهبری احمد ولی مسعود، این طرح را زمینه‌ساز برای افغانستان با ثبات، مرفه وعاری از تبعیض سیستماتیک خوانده و بر توجه حکومت جهت عملی‌شدن این طرح تاکید کرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.