معاون ریاست تثبیت نفوس و اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی: تذکره‌های‌ کتابچه‌یی جاگزین تذکره‌‌های برقی نیست

گزارشگر:مصاحبه کننده: ابوبکر صدیق/ سه شنبه 5 دلو 1395 - ۰۴ دلو ۱۳۹۵

یادداشت: مسوولان ریاست تثبیت نفوس و اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی از طرح پیشنهادی توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی برای شهروندان خبر می‌دهند.
این درحالی است که قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی تقربیاً سه سال پیش به تصویب شورای ملی رسید؛ اما به دلایل مختلف تا هنوز این شناس‌نامه‌ها از توزیع بازمانده‌اند.
mandegar-3در مورد چگونه‌گی طرح توزیع تذکره‌های کتابچه‌ای برای شهروندان و توزیع نشدن شناس‌‍‌نامه‌های برقی مصاحبه‌یی را با زمری باهر، معاون اداره تثبیت هویت وزارت امور داخله انجام داده‌ایم که اینک‌ می‌خوانید.
آقای باهر! سپاس از این‌که زمینه این مصاحبه را فراهم کردید.
ریاست توزیع شناس‌نامه‌های برقی اخیراً تصمیم به توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی برای شهروندان گرفته است. دلیل توزیع این تذکره‌ها چیست و چه تفاوتی با شناس‌نامه‌های برقی و تذکره‌های ورقی دارد؟
تذکره‌های کتابچه‌یی که طرح آن را اداره تثبیت هویت وزارت داخله روی دست گرفته است، جاگزین تذکره‌های ورقی می‌شود که در حال حاضر برای شهروندان توزیع می‌گردد. شناس‌نامه‌های کتابجه‌یی به هیچ عنوان جایگزینی برای شناس‌نامه‌های برقی شده نمی‌تواند و ارتباطی با شناس‌نامه‌های برقی ندارد.
طرح توزیع تذکره‌های کتابجه‌یی در حد یک بسته پیشنهادی به ریاست جمهوری و ریاست اجرایی فرستاده؛ اما تا هنوز هدایتی از طرف این دونهاد به‌خاطر توزیع و یا عدم توزیع این تذکره‌ها صادر نشده است. هدف از توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی برای شهروندان جلوگیری از تقلب و جعل‌کاری‌هایی است که در تذکره‌های ورقی صورت می‌گرفت؛ اما تلاش مسوولان اداره شناس‌نامه‌های برقی این است که به اساس قانون تصویب و توشیح شده، روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی هرچه زودتر باید آغاز شود.
ورقی به اندازه (A4) که در حال حاضر شهروندان به عنوان تذکره از آن استفاده می‌کنند، تذکره نیست. این یک “فورم دموگرافی” است که برخی از معلومات اولیه شهروندان در آن درج شده و به عنوان سند هویتی کاربرد دارد. چون امکان جعل‌کاری در فورم “دموگرافی” یا همان ورق (A4)که به عنوان تذکره استفاده می‌شود، بیشتر است. بنابراین ریاست تثبیت هویت شناس‌نامه‌های وزارت داخله تصمیم گرفته است تا تذکره کتابچه‌یی را جایگزین آن کند. این تذکره برخی از ویژه‌گی‌های امنیتی دارد که بتواند از تقلب و جعل جلوگیری نماید.
شما از جعل در تذکره‌های ورقی (فورم دموگرافی) یادآوری کردید، به‌نظر شما توزیع تذکره‌های کتابچه‌ای چقدر می‌تواند از جعل و تقلب جلوگیری کند و با چه مکانیزمی؟
با در نظرداشت فورم دموگرافی که در حال حاضر به عنوان تذکره استفاده می‌شود، امکان جعل در آن به شکل چشم‌گیر وجود دارد. یک فرد چند دانه از این فورم گرفته و به‌نام‎های مختلف خود را ثبت کرده است. اما به ‌خاطر کاهش مشکلات و تقلب‌ها طرح توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی را پیشنهاد کردیم. با عملی شدن این طرح می‌توان از تقلب و جعل‌کاری جلوگیری کرد و هم‌چنان، به اساس برخی نشان‌های امنیتی که در این تذکره وجود دارد باعث کاهش جرایم نیز می‌شود.
در تذکره‌های کتابچه‌یی به رغم سایر ویژه‌گی‌ها از مُهر سنگی استفاده می‌شود که اعتبار آن را نسبت به تذکره‌های ورقی بالال می‌برد.
قانون شناس‌نامه‌های برقی تصویب و از طرف رییس جمهور توشیح شد. دلیل این‌که شما توزیع این شناس‌نامه‌ها را آغاز نکردید چیست؟
اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی بخشی از وزارت امور داخله است و همواره آماده‌گی خود را مبنی به توزیع شناس‌نامه‌های برقی اعلام کرده است؛ اما مراجع اصلی که باید حکم توزیع شناس‌نامه‌های برقی را صادر کند رهبری دولت وحدت ملی است. هر وقتی که رهبری دولت اقدام برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی کنند، ما آماده‌گی لازم برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی داریم.
میزان اعتبار تذکره‌های کتابچه‌یی نسبت به تذکره‌های ورقی ( فورم دموگرافی) چقدر بالا است؟
تذکره کتابچه‌یی از نگاه محتوا تفاوتی با تذکره‌های ورقی ندارد؛ اما از نگاه کیفیت نسبت به تذکره‌های ورقی بیشتر است و امکان جعل نسبت به تذکره‌های ورقی در این تذکره کم است.
گفته‌هایی وجود دارد که پروسه توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی برای جلوگیری از توزیع شناس‌نامه‌های برقی راه اندازی شده است. باور شماچیست؟
توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی هیچ ارتباط با توزیع شناس‌نامه‌های برقی ندارد. به‌خاطر بهتر شدن کیفیت تذکره‌ و جلوگیری از تقلب، طرح توزیع تذکره‌ کتابچه‌یی برای شهروندان پیشنهاد شده است. توزیع تذکره‌های کتابچه‌یی هیچ‌گاه به معنای عدم توزیع شناس‌نامه‌های برقی نیست. هرگاه مسوولان دولت وحدت ملی اقدام به توزیع شناس‌نامه‌های برقی کنند، اداره شناس‌نامه‌های برقی آماده است تا توزیع آن را شروع کند.
عمده‌ترین مانع برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی چه بود و چرا اداره شناس‌نامه‌های برقی نتوانسته در توزیع این شناس‌نامه‌ها موفق شود؟
اداره شناس‌نامه‌های برقی موضع خود را همواره به آماده‌گی برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی اعلام کرده است؛ اما رهبری دولت وحدت ملی در مورد مشوره‌هایی را راه‌اندازی کرده است تا این پروسه ملی بدون کدام حساسیت تطبیق شود. دلیل این‌که چرا توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز نشده است را باید رهبران دولت جواب دهند. ظاهراً به‌نظر می‌رسد که رهبران دولت وحدت ملی برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی یک “اجماع ملی” را تشکیل می‌دهند تا این روند به شکل شاید و باید عملی شود. اداره توزیع شناس‌نامه‌های برقی آماده‌گی لازم برای توزیع این شناس‌نامه‌‌ها دارد و تلاش‌هایی که تا هنوز از طرف رهبران دولت صورت گرفته به‌خاطر کاهش حساسیت‌هایی است که باعث چالش‌ فرا راه این پروسه‌ و سایر پروسه‌های ملی شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.