افغانستان و ایران همکاری‌های امنیتی و اقتصادی‌شان را گسترش می‌دهند

گزارشگر:دو شنبه 2 حوت 1395 - ۰۱ حوت ۱۳۹۵

mandegar-3رییس‌جمهور افغانستان و وزیر امور خارجۀ ایران در دیداری در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ بر گسترش همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور تأکید کردند.
دفتر رسانه‌های ریاست جمهوری دیروز یکشنبه، ۱ حوت با نشر خبرنامه‌یی گفت که محمد اشرف غنی پس از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ و ایراد سخنرانی در آنجا، امروز به کشور برگشت.
در خبرنامه آمده است که رییس‌جمهور روز گذشته در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ با داکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.
در این دیدار هردو جانب در مورد گسترش همکاری‌ها میان دو کشور در عرصه‌های امنیتی، اقتصادی، تنظیم امور مرزی، مسایل منطقوی به شمول مبارزه با تروریزم، کنفرانس همکاری‌های منطقه‌یی و بسته پیشنهادی حکومت افغانستان به ایران بحث و تبادل نظر کردند.
آقای غنی در مورد خط آهن که چین را از طریق افغانستان به ایران وصل می‌کند و همچنان اتصال کشور‌های آسیای میانه از طریق افغانستان و احیای راه ابریشم صحبت کرد.
در این دیدار قرار بر آن شد تا در بارۀ بستۀ پیشنهادی افغانستان، حکومت ایران نظریات خود را شریک سازد و پس از آن در این رابطه گفتگوها آغاز شود.
آقای غنی در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ با اخضر ابراهیمی نمایندۀ اسبق سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز دیدار کرد.
در این دیدار هردو جانب روی مسایل افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند و رییس‌جمهور غنی، آقای ابراهیمی را دوست و همکار خوب افغانستان خواند.
همچنان آقای غنی با بنعلی یلدریم صدراعظم ترکیه نیز دیدار کرد و هردو جانب روی گسترش مناسبات و همکاری‌های مزید میان افغانستان و ترکیه بحث و تبادل نظر کردند.
به همین ترتیب، در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ، در حضورداشت رییس‌جمهور غنی توافق‌نامۀ مشارکت و توسعه میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا توسط اکلیل حکیمی وزیر مالیه و خانم فیدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی و معاون اتحادیۀ اروپا به امضا رسید.
این توافق‌نامه، همکاری اتحادیۀ اروپا را با افغانستان رسماً تعریف کرده و اساس ایجاد ارتباط متقابل و مؤثر را در زمینه‌های حاکمیت قانون، صحت، انکشاف دهات، معارف، ساینس و تکنالوژی، مبارزه با فساد، پولشویى، جلوگیری از تامین مالی تروریزم، جنایات سازمان یافته و مواد مخدر فراهم می‌سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.