رییس حکومت وحدت ملی: بند کمال خان سیستان را دوباره به مرکز تمدن مبدل می‌کند

- ۰۲ ثور ۱۳۹۶

محمد اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی روز پنجشنبه در رأس یک هیأت عالی رتبهٔ دولتی به منظور افتتاح کار فاز سوم بند کمال خان به شهر زرنج ولایت نیمروز سفر کرد و کار این پروژه را رسماً افتتاح کرد.
انجنیر محمد سمیع همزمان با افتتاح این پروژه، در خصوص اهمیت منابع آب این ولایت بویژه بند کمال خان صحبت کرده و گفت: یکی از آرزوهای دیرنهٔ مردم نیمروز که MANDEGARهمانان آغاز کار بخش سوم بند کمال می‌باشد، تحقق می‌یابد.
از سوی هم، علی احمدعثمانی وزیر انرژی و آب می‌گوید کار بخش سوم بند کمال خان به ادامه تلاش‌های وزارت انرژی و آب در راستای مدیریت آب‌ها و بهره‌برداری از بندها می‌باشد، که در چهار سال تکمیل خواهد شد و یکی از دست‌آوردهای مهم حکومت محسوب می‌شود.
وزیر انرژی و آب کشور می‌گوید که این پروژه می‌تواند بیش از ۸۰ هزار هکتار زمین زراعتی را تحت پوشش آبیاری قرار دهد و زمینهٔ اشتغال و کاهش فقر را فراهم سازد.
در همین حال، محمد اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی می‌گوید که بند کمال خان، [هدفش] احیای سیستان باستان است که دوباره این منطقه را به مرکز تمدن مبدل خواهد ساخت.
آقای غنی در بخشی از سخنان خود گفت که بند کمال خان وسیله آبرومندی افغانستان است و با مدیریت آب‌ها، دیگر آب‌های افغانستان هدر نخواهد رفت و آب سرمایه افغانستان است.
به گفتۀ آقای غنی، استقبال مردم از برنامه‌های حکومت نمایان‌گر حمایت جدی شان از نظام می‌باشد و حکومت ارادۀ قوی در زمینهٔ تطبیق پروژه‌های بنیادی و اقتصادی را دارد.
محمد اشرف‌غنی در ادامۀ سخنانش گفت که بند کمال خان وسیلهٔ تحول و احیا است و بدون تکمیل شدن کار این بند، نیمروز متحول نخواهد شد، این پروژه موجب رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم می‌گردد.
آقای غنی می‌گوید که پروژه‌های زیربنایی در اولویت برنامه‌های حکومت می‌باشد و مدیریت آب‌ها موجب همکاری است نه موجب نزاع که درچارچوب معاهدات و قوانین تنظیم می‌گردد.
آقای غنی خطاب به دشمنان افغانستان هرکس که به فکر ساختن افغانستان است قابل قبول مردم و دولت می‌باشد، اما کسانی که به فکر بربادی افغانستان می‌باشند با آنان مقابله می‌کنیم زیرا مردم ما زنده‌گی، آب، حیات و رفاه می‌خواهند و بربادی در اسلام جای ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.