کمیسیون امور زنان مجلس: نشست بین‌المللی زنان افغانستان برگزار شود

گزارشگر:یک شنبه 8 اسد 1396 - ۰۷ اسد ۱۳۹۶

mandegar-3کمیسیون امور زنان مجلس نماینده‌گان با آماده کردن طرحی در زمینۀ گسترش نقش زنان در روند صلح افغانستان، خواستار برگزاری نشست بین المللی زنان افغان شد.
در این طرح از حکومت خواسته شده که به صلح اجتماعی توجه بیشتر کند و نقش زنان را در روند صلح اجتماعی و سیاسی گسترش دهد.
در این طرح گفته شده: با در نظر داشت قربانی بی شمار زنان افغان در طول تاریخ جنگ و نا امنی در کشور، از زنان مسوول و بیدار کشور و مادران اقشار مختلف جامعه به شمول آنانی که در برابر دولت مشغول جنگ هستند، جهت آوردن صلح در اجتماع و ترویج فرهنگ صلح، عدم تشدد و خشونت برای نسل‌های کنونی و آینده، دعوت به عمل آید.
کمیسیون امور زنان مجلس همچنین در طرح یاد شده از دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان و رهبران گروه‌های مخالف دولت در خاک افغانستان خواسته تا نشست بین المللی زنان افغان را تسهیل کنند که در آن، زنان همه اقشار سیاسی و اجتماعی کشور نقش شان را برای بهبود آینده اطفال شان مطرح نموده و برای ترویج فرهنگ صلح، عدالت، قطع خونریزی و جنگ پیشگام گردند.
فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان مجلس گفت: “از آنجایی که طالبان در این اواخر می‌گویند که مخالف اشتراک زنان در سیاست و تعلیم نیستند، حکومت و سازمان ملل باید زمینه نشست اجتماعی صلح با اشتراک زنان از تمامی قریه جات کشور را فراهم سازند”.
خانم کوفی افزود، ادامه خشونت در کشور ناشی از نقش ضعیف مادران در تربیت فرزندان و مانع نشدن شوهران‌شان از جنگ اند و اگر به زنان نقش بیشتر داده شود می توانند سطح خشونت‌ها را در کشور پایین آورند.
به گفته او، زنانی در روستاهای افغانستان هستند که اگر به آنان نقش داده شود، می توانند در روند صلح اجتماعی موثر واقع شوند.
داکتر سید صادق رییس بخش زنان سازمان ملل متحد، طرح کمیسیون زنان مجلس را فرصتی خوبی برای رسیدن به صلح در افغانستان خواند و تاکید ورزید که همکاری این سازمان ادامه می یابد.
صدیقه بلخی رییس کمیسیون امور زنان مجلس سنا نیز در این نشست نقش زنان را مهم خواند و گفت که دختران می توانند برای خواستگار‌های شان شرط تعیین کنند که اگر تفنگ شان را به زمین می گذارند با آنان ازدواج می‌کنند.
در همین حال، حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح می گوید که این شورا به این نتیجه رسیده است که صلح اجتماعی که در اثر نقش زنان به میان می آید می تواند تضمین کننده صلح سیاسی در کشور خواهد بود و در این راستا اقداماتی را نیز انجام داده است.
خانم سرابی گفت که شورای صلح طرح تجربوی از سه ولایت افغانستان را آغاز کرده است که زنان در آن نشست ها به شکل رضا کار باید شرکت کنند؛ تا هنوز چندین نشست را در رابطه صلح اجتماعی با زنان برگزار کرده است.
به گفته او، شورای عالی صلح در ابتدای این نشست‌ها امیدوار نبود؛ اما هم اکنون امیدواری‌های زیاد ایجاد شده است.
او نیز تصریح کرد که اگر زنان بخواهند می توانند مانع فرزندان و شوهران خود شوند تا دیگر به تفنگ دست نبرند.
ایجاد شبکه ای زنان و صلح، انتخاب زنان متنفذ و تاثیر گذار به حیث اعضا و هیات رهبری شورای صلح ولایتی و سهیم ساختن آنان در تصامیم، استفاده از نفوذ رهبران زن بدون سلیقه های سیاسی و گنجانیدن صلح اجتماعی در نصاب تعلیمی وزارت معارف از پیشنهادات کمیسیون زنان مجلس جهت تامین صلح در کشور اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.