۳۰۰ مورد اقدام به خودکشی در ۶ ماه در هرات

mandegar-3در شش ماه گذشته حدود ۳۰۰ تن در هرات دست به خودکشی زده‌اند و از این رقم ۱۰ تن جان‌های‌ خود را از دست داده‌اند. این رقم در ۱۲ ماه سال پار به ۷۰۰ تن می‌رسید که ۲۰ تن‌شان جان‌های خود را از دست داده بودند.
محمدرفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانۀ حوزه‌یی هرات می‌گوید که رایج‌ترین روش‌های این افراد برای خودکشی مسمومیت، به دارآویختن و خودسوزی بوده است. آقای شیرزی می‌گوید، ۸۰ درصد این رقم زنان‌اند و ۲۰ درصد مردان.
خشونت‌های خانواده‌گی، ازدواج‌های اجباری و زیرسن، بی‌سوادی و فقر اقتصادی از دلایل رقم بلند خودکشی در هرات خوانده می‌شوند.
جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید که ادارۀ محلی برنامه‌هایی را برای کاهش آمار خودکشی در این ولایت راه‌اندازی می‌کند.
علی‌احمد کاوه، استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه هرات می‌گوید، بر بنیاد پژوهش‌ها بیشتر خودکشی‌ها در هرات ناشی از مشکلات خانواده‌گی، بی‌کاری، شکست‌های عاطفی و عشقی و نگرانی است. او پیشنهاد می‌کند که برای کاهش رقم خودکشی‌ها در این ولایت باید آمار بی‌کاری کاهش یابد و در این زمینه آگاهی‌دهی انجام شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.