وزارت دفاع در واکنش به گزارش سیگار: با بیوه‌ها مثل عضو خانواده رفتار می‎شود

گزارشگر:ابوبکر صدیق / یک شنبه 2 میزان 1396 - ۰۱ میزان ۱۳۹۶

سیگار یا ادارۀ بازرسی ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان گفته ‌است که برخی بیوه‌های سربازان و افسران نیروهای نظامی افغانستان از طرف مقامات مورد سوء استفادۀ جنسی قرار گرفته‌اند.
mandegar-3دیلی کالر، از قول سرمفتش ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌نویسد که آنعده از بانوانی‌که شوهران‌شان را در صفوف نیروهای امنیتی – دفاعی افغانستان از دست‌داده‌اند، وقتی‌که به گرفتن پول تقاعدی آن‌ها به نهادهای مسوول مراجعه می‌کنند، از طرف برخی مسوولان این نهادها مورد سوء استفادۀ جنسی قرار می‌گیرند.
اما، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار، می‌گوید که بازمانده‌گان شهدای نیروهای امنیتی – دفاعی کشور، از ارزش ویژۀ در نهاهای دولتی برخوردار هستند و همه به آن‌ها ارج می‌گذارند.
او می‌گوید که پول تقاعدی بازمانده‌گان شهدای نیروهای امنیتی – دفاعی کشور از طریق نهاد موسوم به‌هزینۀ تقاعد پرداخته می‌شود که وزارت دفاع در آن دخیل نیست.
اما، دیلی کالر، از قول، سیگار نوشته است: فساد و سوء استفاده در لایه‌های محتلف حکومت افغانستان ریشه دوانیده است و فرهنگ معافیت در تمام نظام به شکل عادی جریان دارد.
به نوشتۀ این شبکه، سرمفتش ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان، گفته‌ است که نیروهای امریکایی در این کشور می‌خواهند که اعتبار مردم افغانستان را به‌دست بیاورند، اما در ابتدا این نیروها نیازمند به دست آوردن اعتبار نظامیان افغانستان هستند.
آقای سپکو، گفته که روحیۀ نظامیان افغانستان در حالت بهتر نیست و با چالش تاریخی در برابر گروه‌ تروریستی طالبان قرار دارند.
هم‌چنان، دیلی کالر، نوشته که نیروهای امریکایی نیاز به تمرکز بیشتر روی به‌سازی و کارایی نظامیان افغانستان دارند.
به نوشته دیلی کالر، طالبان در حال حاضر به بیش از ۴۰ درصد خاک افغانستان کنترول دارند، اما نظامیان افغانستان با حضور چند هزار نظامی‌ امریکایی و مصرف بیش از ۷۰ ملیاردالر هنوز موفق به تأمین امنیت این کشور نیستند.
در گزارش هم‌چنان ذکر شده که فساد در رده‌های بالا از سوی شمار رهبران نیروهای دفاعی – امنیتی افغانستان، فساد در رده‌های پاین این نیروها را تقویت می‌کند. چنانچه فرهنگ معافیت در رده‌های بالای نهادهای حکومتی، فرهنگ معافیت در تمام نظام را عادی ساخته است.
سیگار در این گزارش اشاره کرده است که فساد گسترده و متفاوت که شامل دست داشتن در تجارت مواد مخدر، اخاذی غیز قانونی، به دست آوردن کرسی‌های بلند دربدل پول، رشوه، غصب زمین و فروش وسایط کمک شده از طرف امریکا و ناتو حتا برای گروه‌های تروریستی است را شامل می‌شود.
درهمین حال، وزارت دفاع کشور این گزارش را رد نمی‌کند، اما تأکید می‌کند که با بازمانده‌گان نظامیان افغانستان در نهادهای دولتی بسان خانواده رفتار می‌شود.
محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که بازمانده‌گان نظامیان کشور از احترام خاص در تمام نهادهای امنیتی به‌ویژه وزارت دفاع برخور دار هستند.
آقای رادمنش با اشاره به گزارش نشر شده از طرف نهاد سیگار، گفت: پول تقاعدی قربانی‌های نیروهای امنیتی – دفاعی کشور پس از نهایی شدن پروسۀ اسناد‌ آنان در وزارت دفاع، از هزینۀ تقاعد نهاد مسوول تقاعد پرداخته می‌شود.
این درحالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی نشر شد که مسوولان نهاد موسوم به تقاعد با مراجعان این ادارۀ بدرفتاری می‌کنند.
آگاهان می‌گویند که فساد و واسطه بازی در نهادهای دولتی به‌وپژه در نهادهای امنیتی – دفاعی کشور سبب فرار سربازان از صفوف نیروهای امنیتی شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.