مسعود شناسی/۳۳/مسعود فـراتر از مـرزها

گزارشگر:هارون مجیدی/ دو شنبه 1 عقرب 1396 ۳۰ میزان ۱۳۹۶

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در کسوتِ کتابی به نامِ «مسعود فراتر از مرزها»، از نشانی بنیاد شهید مسعود نشر شده است. این مجموعه مقالات به همت سید احمدهاشمی و تهیه و تدوین شده و در خزان ۱۳۸۴ خورشیدی، لباس چاپ به تن کرده است.
mandegar-3این مجموعه توسط ویس مهرزاد طرح و صفحه‌آرایی و در سه هزار نسخه نشر شده است. گفتنی است که چهارمین کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی از ۱۶ تا ۱۸ سنبلۀ ۱۳۸۴ در کابل برگزار شده بود.
در بخشی از نخستین یادداشت این مجموعه می‌خوانیم: احمدشاه مسعود هر چند با درنگی کوتاه آمده بود، اما او همانی بود که سرانجام از غبار قرن‌ها بیرون آمد تا با تبسمی آسمانی و چهرۀ بهاری، سبز و پُرطراوت بر سر موعد تاریخ بایستد و به شفاف کردن آیینه‌ها بپردازد و یک تکۀ آسمان را به چشم‌های سرزمین‌اش تعارف کرد.
او در ره‌گذار تاریخ ایستاد تا برای سرزمین‌اش قصیده‌یی بنویسد که واژه‌واژۀ آن در رگ‌های زمان می‌دود و بر فراز هندوکش نور می‌پاشد.
و اکنون تاریخ در زیر گام‌های پُراشتیاق او به خود می‌بالد و تصویر روشن او را به ذهن خود می‌سپارد تا رسیدن به فرداها…
و اکنور فقط از نام او، از نام سبز او همیشه غزلی ناب در حال رویش است و از اوج صدایش در دل تاریخ ترانه‌هایی می‌بارد که آزادی و آزاده‌گی را تداعی می‌کند، در تمامی فصل‌ها و در تمامی ذهن‌ها.
و اکنون اندیشۀ اوست که گشایندۀ درهای باز نشده‌یی‌ست، زیرا او تنها سری بود که به سروری دشت‌ها و کوه‌ها و کویرهای سرزمین‌اش صادقانه برخاسته بود. زیرا او بود که زخم‌های سرزمین‌اش را بر شانۀ بلند و آسمانی خود جای داده بود، زیرا او بود که نگاهش حجم بی‌پایان آرامش و امید بود، زیرا تنها او بود که همۀ اوج‌های پُرارج ملی و دینی‌اش را از آن خود کرد.
مجموعۀ مسعود فراتر از مرزها شامل سخنرانی‌ها و نوشته‌هایی از پروفیسور شهید برهان‌الدین ربانی، حامدکرزی، فرانسیس ویندرل، فرهاد محکموف، رسلان سلطان، راجیو سود، محمدرضا بهرامی، عبدالله عبدالله، عبدرب الرسول سیاف، علی احمد جلالی، یونس قانونی، امیر محمد اسمعیل خان، سید مصطفی کاظمی، حکمت چتن، تاج‌محمد مجاهد، حاجی دین محمد، عبدالرشید دوستم، فتانه گیلانی، فرانسوا، سندیگال، وینود سایگل، فریدون جنیدی، مومن قناعت، کارگون، مهر النسا، ارشادنیا، شرف الدین امام اوف، پروین سادات، پال لموت، عطامحمد نور، پتریشیه له لاند و احمدولی مسعود می‌باشد.
کنفرانس بین‌المللی مسعودشناسی در سال‌های پسین به مناسبت سالروز شهادت قهرمان ملی برگزار می‌شد که در آن، شمار زیادی از نویسنده‌گان، پژوهشگران، هم‌سنگران و یاران او پیرامون کارنامه و پیامد مبارزات مسعود مقاله می‌نوشتند و صحبت می‌کردند. جریان مکمل این کنفرانس‌ها چاپ شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.