ارایۀ برنامه‌های پنج نامزد وزیر به مجلس

گزارشگر:دوشنبه 13 قوس 1396 - ۱۲ قوس ۱۳۹۶

پنج نامزد وزیر دیگر کابینه هم برنامه‌های کاری‌شان ‌را به منظور اخذ رای اعتماد نماینده‌گان مجلس ارایه کردند.
گل‌آقا شیرزی نامزد وزارت قبایل، مصطفی مستور نامزد وزارت اقتصاد، یما یاری نامزد وزارت فواید عامه، نصیراحمد درانی نامزد وزارت زراعت و شهزادگل ‌mandegar-3آریوبی نامزد وزارت مخابرات، روز یکشنبه (۱۲قوس) به منظور ارائه برنامه‌های کاری شان به مجلس حاضر شدند.
محمد شفیق گل آقا شیرزی نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفت، تامین روابط نیک میان اقوام دو طرف خط دیورند، تقویت تلاش‌ها به منظور همکاری مردم با دولت، تلاش در راستای همکاری مردم با شورای عالی صلح به منظور تامین ثبات در کشور جز برنامه‌های است که در اولویت کاری او قراردارد.
آقای شیرزی افزود، درصورت که مورد اعتماد نماینده‎گان قرار گیرد، در استخدام‌های این وزارت عدالت اجتماعی و اصل شایسته‌گی را در نظر می‌گیرد.
مصطفی مستور نامزد وزارت اقتصادی نیز به تحلیل وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت، رشد اقتصادی با رشد جمعیت در کشور همخوانی ندارد و اگر نماینده‎گان مجلس به او اعتماد کنند، رشد سریع تولیدات داخلی، بالا بردن کیفیت صادرات کشور و اصلاحات ساختاری در وزارت اقتصاد در اولویت‌های کاری‌اش قرار خواهند داشت.
آقای مستور افزود، کسر بیلانس تجارت افغانستان یکی از چالش‌های عمده فراه راه دولت است و او از طریق آوردن اصلاحات و معیاری سیستم های اقتصادی، در راستای آوردن توازن در واردات و صادرات کشور تلاش خواهد کرد.
یما یاری نامزد وزارت فواید عامه نیز گفت، در صورت که رای اعتماد نماینده‎گان را به دست آورد، در راستای انکشاف متوازن، تکمیل سرک حلقوی، ساخت دهلیز شرق و غرب، بازسازی اصلی تونل سالنگ، ساخت خطوط آهن، سیستم سازی در وزارت فواید عامه و حفظ و مراقبه از شاهراه‌های کشور تلاش می کند.
نصیر احمد درانی نامزد وزارت زراعت و مالداری نیز وعده داد که در راستای انکشاف بخش زراعت در کشور از تجربه کشورهای موفق جهان استفاده خواهد کرد.
آقای درانی افزود، در صورتی‌که نماینده‎گان به او رای اعتماد دهند در راستای بلند بردن درآمد دهاقین، وصل دهقان به مارکیت و تغییرات در سیستم زراعتی کشور کار خواهد کرد.
او بیان داشت که اولین دستگاه پروسیس جلغوزه را تا ۳ ماه دیگر در ولایت پکتیا به کار خواهد انداخت.
شهزاد گل آریوبی نامزد وزارت مخابرات هم گفت، درصورت کسب رای اعتماد نماینده‎گان مجلس، برای حکومت داری الکترونیکی در کشور زمینه سازی می‌کند.
آقای آریوبی بیان داشت که برای توزیع پاسپورت و تذکره/شناسنامه‎های الکترونیکی و الکترونیکی ساختن سیستم ترافیکی در کشور کار می‌کند.
به گفته وی، مطالعات در این زمینه تکمیل شده و وزارت مخابرات در مرحله آمادگی قرار دارد.
این در حالی است که روز شنبه نیز ۵ نامزد وزیر جدید حکومت روز گذشته برنامه های کاری شان را به نماینده‎گان مجلس ارائه کردند.
حکومت، هفته گذشته ۱۲ نامزد وزیر جدید کابینه را برای اخذ اعتماد نماینده‎گان به مجلس معرفی کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.