۵۴ هـزار نیـرو بـرای تأمیـن امنیت انتخـابات گمـاشته شـده‌انـد

گزارشگر:شنبه 14 میزان 1397 - ۱۳ میزان ۱۳۹۷

وزارت امور داخله کشور اعلام کرده که برای تامین امنیت انتخابات مجلس نماینده‌گان، همه آماده‌گی‌ها گرفته شده است و تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حالت آماده باش درجه یک به سر می‌برند.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید که به تمام نهادهای امنیتی، استخباراتی و عملیاتی، دستور صادر شده است تا امنیت پروسۀ ملی انتخابات را آن گونه که مردم توقع دارند، تأمین کنند.
به گفتۀ آقای رحیمی: «برای تأمین امنیت این پروسه ملی و مهم، برای ۵۱۰۰ مرکز و ۲۱ هزار محل ۵۴ هزار سربازان امنیتی توظیف شده اند، یعنی در مجموع، تمام نیروهای دفاعی، امنیتی و کشف و استخبارات، حتا گفته می‌توانیم قوای هوایی در روز انتخابات آن روز که این پروسه جریان خواهد داشت، در تأمین امنیت سهیم خواهند بود.»
به گفتۀ معاون سخنگوی وزارت داخله، به تمام بخش‌های کشف، عملیاتی و امنیتی، هدایت داده شده است که امنیت نامزدان انتخاباتی را نیز تأمین کنند.
آقای رحیمی، از نامزدان انتخاباتی خواست که به منظور تأمین امنیت بهترشان، در هر جایی که گردهمایی دارند، موظفین امنیتی را در جریان بگذارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.