جنرال دوستم: تا شش ماه شمال افغانستان را از وجود طالبان پاک می‌کنم

- ۱۰ حمل ۱۳۹۸

mandegarجنرال دوستم معاون اول ریاست حکومت وحدت ملی که دیروز پس از دوسال به شمال افغانستان رفته بود، درگردهمایی هوادارانش در بلخ گفت، اگر حکومت شش ماه برایش فرصت بدهد از بادغیس تا بدخشان طالبان و سایر شورشیان را پاک‌سازی می‌کند و اگر نتوانست افغانستان را ترک می‌کند.
جنرال دوستم گفت در گذشته با یک هزار نفر و ۵۰۰ اسب جلو پیش‌روی طالبان را در ولایت‌های شمالی‌ گرفته بود. اما حالا که هزاران کماندو و امکانات نظامی وجود دارد اگر «این موتور سواران» را شکست ندهیم «جنرال دوستم چه به کار است». منظور او از موتور سواران طالبان و سایر گروه‌های شورشی است که عمدتاً از موتورسایکل استفاده می‌کنند.
او همچنان به هوادارانش گفت که از ناامنی نگران نباشند. آقای دوستم به آنها گفت: «طالبان و سایر گروه های شورشی نمی‌توانند، امنیت را در شمال بیشتر از این اخلال کنند. اگر حکومت طرحم را بپذیرد به کمک مردم ۱۶ ولایت را در شمال و شمال شرق از وجود طالبان پاک‌سازی می‌کنم».
معاون اول ریاست حکومت وحدت ملی از انزوای حکومت در گفت‌وگوهای صلح انتقاد کرد و گفت باید دولت در مذاکرات صلح، دست بالا داشته باشد. او افزود به‌زودی یک شورا که در آن رهبران با نفوذ، فعالان مدنی و زنان نیز شامل اند، تشکیل می‌شود و آقای غنی در مورد آن با او صحبت کرده و گفته باید به‌زودی از شمال برگردد.
دوستم به حمایت از آزادی بیان، حقوق زنان و فعالیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تأکید کرد و گفت، جنبش ملی دروازۀ دانشگاه بلخ را پیش از حاکمیت طالبان باز کرده و با انواع فشارهایی که رو به‌رو بود از آن حمایت کرد. او با بیان اینکه اولین تلویزیون به حمایت او در افغانستان تأسیس شده گفت، حامی آزادی بیان و کار زنان در رسانه بوده و تأکید کرد و گفت اگر چپن‌اش «به کفن او تبدیل شود» از دستاوردهای کشور دفاع می‌کند.
آقای دوستم گفت اگر مذاکرات صلح با طالبان نتیجه ندهد، حتا حاضر است با سلاح‌های سرد از افغانستان دفاع کند و کشور را ترک نمی‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.