رالف والدو امرسون

- ۱۰ دلو ۱۳۹۱

هر انسانی آفریده اندیشه‌های روزانه خویش است. اگر دگرگونی در زنده‌گی انسان روی دهد، باید از دل‌وجان آغاز شود تا اندیشه‌ها و احساسات، شخص را تحت تأثیر قرار دهد و دگرگون سازد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.