۲۰۰۲ مرکز رأی‌دهی بسته می‌ماند

- ۱۱ جوزا ۱۳۹۸

mandegarکمیسیون انتخابات می‌گوید، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو ۲۰۰۲ مرکز رأی‌دهی در سراسر کشور مسدود خواهد بود.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید، از جملۀ ۷ هزار و ۳۸۵ مرکز در سراسر کشور، در انتخابات پیش رو ۵ هزار و ۳۸۳ مرکز فعال و ۲ هزار و دو مرکز به دلیل ناامنی مسدود خواهد بود.
به گفتۀ خانم نورستانی، ۴۰۶ مرکز رأی‌دهی در ولایت غزنی نیز شامل این مراکز می‌شود که ۲۴۷ مرکز آن فعال و ۱۵۹ مرکز دیگر غیرفعال است.
براساس آمارهای کمیسیون انتخابات، بیشترین مراکز رأی‌دهی در ولایت‌های فراه، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل مسدود است.
در ولایت فراه از جملۀ ۲۲۴ مرکز رأی‌دهی ۵۰ مرکز فعال و ۱۷۴ مرکز دیگر غیرفعال است، در ولایت کندز از جملۀ ۲۲۰ مرکز رأی‌دهی ۹۸ مرکز فعال و ۱۲۲ مرکز غیرفعال است، در ولایت غزنی از جملۀ ۴۰۶ مرکز رأی‌دهی ۲۴۷ مرکز فعال و ۱۵۹ مرکز غیرفعال است، در ولایت هلمند از جملۀ ۲۴۷ مرکز رأی‌دهی ۹۷ مرکز فعال و ۱۵۰ مرکز دیگر غیرفعال است، در ولایت جوزجان از ۱۲۹ مرکز، ۶۰ مرکز فعال و ۶۹ مرکز غیرفعال است، در ولایت زابل از ۱۰۰ مرکز رأی‌دهی، ۴۳ مرکز فعال و ۵۷ مرکز غیرفعال است و در ولایت سرپل از ۱۴۹ مرکز رأی‌دهی ۸۹ مرکز فعال و ۵۷ مرکز دیگر غیرفعال است.
براساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم میزان سال روان خورشیدی برگزار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.