۲۰۰۲ مرکز رأی‌دهی بسته می‌ماند

۱۱ جوزا ۱۳۹۸

mandegarکمیسیون انتخابات می‌گوید، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو ۲۰۰۲ مرکز رأی‌دهی در سراسر کشور مسدود خواهد بود.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید، از جملۀ ۷ هزار و ۳۸۵ مرکز در سراسر کشور، در انتخابات پیش رو ۵ هزار و ۳۸۳ مرکز فعال و ۲ هزار و دو مرکز به دلیل ناامنی مسدود خواهد بود.
به گفتۀ خانم نورستانی، ۴۰۶ مرکز رأی‌دهی در ولایت غزنی نیز شامل این مراکز می‌شود که ۲۴۷ مرکز آن فعال و ۱۵۹ مرکز دیگر غیرفعال است.
براساس آمارهای کمیسیون انتخابات، بیشترین مراکز رأی‌دهی در ولایت‌های فراه، کندز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل و سرپل مسدود است.
در ولایت فراه از جملۀ ۲۲۴ مرکز رأی‌دهی ۵۰ مرکز فعال و ۱۷۴ مرکز دیگر غیرفعال است، در ولایت کندز از جملۀ ۲۲۰ مرکز رأی‌دهی ۹۸ مرکز فعال و ۱۲۲ مرکز غیرفعال است، در ولایت غزنی از جملۀ ۴۰۶ مرکز رأی‌دهی ۲۴۷ مرکز فعال و ۱۵۹ مرکز غیرفعال است، در ولایت هلمند از جملۀ ۲۴۷ مرکز رأی‌دهی ۹۷ مرکز فعال و ۱۵۰ مرکز دیگر غیرفعال است، در ولایت جوزجان از ۱۲۹ مرکز، ۶۰ مرکز فعال و ۶۹ مرکز غیرفعال است، در ولایت زابل از ۱۰۰ مرکز رأی‌دهی، ۴۳ مرکز فعال و ۵۷ مرکز غیرفعال است و در ولایت سرپل از ۱۴۹ مرکز رأی‌دهی ۸۹ مرکز فعال و ۵۷ مرکز دیگر غیرفعال است.
براساس تقویم اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات، قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم میزان سال روان خورشیدی برگزار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.