گردهمایی بزرگ مردمی در برابر حکومت وحدت ملی امروز در کابل برگزار می‌شود

- ۰۳ سرطان ۱۳۹۸

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری امروز گردهمایی بزرگ مردمی را در برابر ادامۀ غیرقانونی کار حکومت وحدت ملی در ورزشگاه غازی برگزار می‌کنند.
آنان دیروز، فراخوانی را در رابطه با برگزاری گردهمایی بزرگ اعتراضی علیه حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا، صادر کردند.
در این فراخوان که از نشانی تیم صلح و اعتدال پخش شده آمده است: «تیم صلح و اعتدال در کنار دیگر تکت‌های انتخاباتی در شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در ادامه برنامه‎های اعتراضی علیه دوام غیرقانونی حکومت بعد از اول جوزا، گردهمایی بزرگی را در شهر کابل با حضور مردم، احزاب و جریان‌های سیاسی، بزرگان قومی و دینی، زنان، جوانان و دیگر اقشار مردم افغانستان دایر می‌کند.»
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از احزاب سیاسی، شخصیت‌های ملی و نهادهای مدنی، اول جوزا سال جاری را پایان دوره کاری حکومت وحدت ملی خوانده‌ و ادامه کار حکومت پس از اول جوزا را غیرقانونی می‌دانند.
جان‌بس سفیر امریکا در کابل نیز دورۀ کاری حکومت وحدت ملی را مطابق به قانون اساسی افغانستان پایان یافته دانسته، انتصابات اخیر در حکومت را سوال برانگیز خوانده و خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رییس‌جمهور شده است.
قرار بود که پس از اول جوزا، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری تظاهرات گسترده‌ و سراسری را علیه حکومت وحدت ملی راه‌اندازی کند، اما این شورا به حرمت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و جلوگیری از مزاحمت برای شهروندان، تظاهرات و اعتراضات شان در سراسر کشور را به تأخیر انداخت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.