تیفا: تـلاش‌هـا بـرای برگـزاری انتخـابات با ابهـام داخلـی و خارجی مـواجه است

- ۱۴ سرطان ۱۳۹۸

ماندگار: مسوولانِ بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، کمیشنران کمیسیون‌های انتخابات را به ضعف مدیریتی متهم می‌کنند و می‌گویند که روند کارهای کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با ابهام به پیش می‌رود.
آنان روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، ۱۳ سرطان در یک نشست خبری در کابل، از استفاده شدن منابع دولتی در راستای کمپین‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کردند و گفتند که کمیسیون انتخابات در برابر این اقدام غیرقانونی خاموشی اختیار کرده است.
mandegerچالش‌های انتخابات ریاست جمهوری
صغرا سعادت، سخنگوی تیفا در نشست روز پنجشنبه از نگرانی‌ها و چالش‌های موجود فراراه انتخابات ریاست جمهوری آتی سخن گفت. او بیان داشت که وضعیت مبهم سیاسی، مشارکت کمرنگ بانوان در روند نام‌نویسی تقویتی، ناامنی و باورمندی ضعیف مردم نسبت به روند انتخابات، از چالش‌ها و نگرانی‌های عمدۀ این نهاد برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است.
بانو سعادت گفت که موضع جامعۀ جهانی در قبال انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز مبهم است. به گفتۀ او، روند صلح و تلاش جامعۀ جهانی برای تأمین صلح در افغانستان، ممکن روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأثیر بگذارد. سخنگوی تیفا می‌گوید که ناظران بین‌المللی آماده‌گی برای نظارت از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از خود نشان نداده اند.
او بر ضرورت جدی حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت که در صورت نبود ناظران بین‌المللی در انتخابات ریاست جمهوری آتی، ممکن نامزدان نتیجۀ انتخابات را نپذیرند.
تیفا در حالی از مبهم بودن موضع جامعۀ جهانی در پیوند به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سخن می‌گوید که در آغاز هفتۀ گذشته نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان گفت که صلح و انتخاباتِ افغانستان در اولویت این سازمان قرار دارد و نباید این دو پروسه از همدیگر متاثر شوند.
مسوولان تیفا همچنان می‌گویند که شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کمپین‌های پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرده اند. رییس برنامه‌های تیفا در نشست خبری گفت که این نامزدان در برابر همدیگر از واژه‌های تحقیرآمیز نیز استفاده می‌کنند.
به گفتۀ او، کمیسیون‌های انتخاباتی در برابر این کمپین‌های پیش از وقت هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. رییس برنامه‌های تیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد تا با نامزدانی که کمپین پیش از وقت برگزار کرده اند و یا رقیبانش را تحقیر و توهین می‌کند، برخورد قانونی کند.
این مسوول تیفا بیان داشت که نامزدان به هُشدارهای کمیسیون‌های انتخاباتی وقعی نمی‌گذارند. او از کمیسیون‌های انتخاباتی همچنان می‌خواهد، در صورتی که نامزدان به هُشدارهای این کمیسیون‌ها توجه نکردند، آنان را از فهرست نامزدان حذف کنند.
تکنالوژی شفافیت بار می‌آورد؟
صغرا سعادت، سخنگوی فیفا می‌گوید که استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پیشرو برای‌شان پرسش‌برانگیز است. به گفتۀ او، تجربۀ ابزار جدید و آن هم تکنالوژی نیازمند تحقیق بیشتر و آزمایش پیش از پیش دارد تا این ابزار هم ناکام نگردد.
بانو سعادت بیان می‌دارد که دستگاه‌های بایومتریک تنها برای تثبیت هویت رأی‌دهندگان به کار انداخته می‌شود؛ امری که با تهیۀ یک فهرست شفاف از تعداد رأی‌دهنده‌گان نیز میسر بود. او از مسوولان کمیسیون انتخابات می‌خواهد تا در پیوند به استفاده از تکنالوژی برای شناسایی هویت رأی‌دهنده‌گان با نهادهای متخصص انتخاباتی مشوره کند.
ضعف مدیریتی در کمیسیون‌های انتخاباتی
صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می‌گوید که کمیشنران کمیسیون انتخابات نتوانستند به هدفی که در روند نام‌نویسی تقویتی برای خود تعیین کرده بودند، برسند. بانو سعادت افزود که یافته‌های نهادشان نشان می‌دهد که کمیشنران کمیسیون انتخابات نتوانستند روند نام‌نویسی تقویتی را درست مدیریت کنند.
به گفتۀ او، ضعف مدیریتی کمیسیون سبب شده است که بسیاری از شهروندان از حق رأی محرم بمانند. بانو سعادت گفت: «کمرنگ بودن برنامه‌های آگاهی عامه، عدم هماهنگی کارا و سازنده میان کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادهای ذی‌دخل انتخاباتی، نامتوازن بودن مراکز نام‌نویسی، دور بودن و عدم دسترسی مرکزهای نام‌نویسی در شماری از مناطق، خودداری از شریک‌سازی معلومات به ناظران، استخدام افراد زیرسن به عنوان کارمند، نام‌نویسی‌های غیابی به ویژه در مناطق زنانه، کمبود کارمندان زن، کوتاه بودن مدت زمان نام‌نویسی تقویتی و نبود تیم‌های سیار؛ از مشکلات دیگر این روند است که در نهایت نتایج این روند را با پرسش‌ها جدی مواجه ساخته است».
سخنگوی تیفا کمیسیون انتخابات را به نداشتن «میکانیزم عملی و واقع‌بینانه» برای «اصلاح فهرست رأی‌هنده‌گان» متهم می‌کند و می‌افزاید که باتوجه به «ظرفیت اندک» در کمیسیون انتخابات، اصلاح این فهرست تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری «ناممکن» است.
گفتنی است که روند نام‌نویسی تقویتی رأی‌دهنده‌گان به تاریخ ۱۸ جوزا در سراسر کشور آغاز شد. بربنیاد آماری که کمیسیون انتخابات اعلام کرد، در این روند ۳۱۶ هزار و ۴۱۷ نفر نام‌نویسی کرده‌اند که از این میان، ۱۹۴ هزار آن مرد، ۱۱۷ هزار و ۴۳۹ تن زن و چهار هزار و ۴۹۷۸ تن هم زن و مرد از حوزۀ کوچی‌ها بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.