استخبارات بریتانیا هم به کرزی پول داده است!

- ۱۰ ثور ۱۳۹۲

* فساد در ارگ متمرکز شده است

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامانِ او درخت از بیخ

«رییس‌جمهور به‌خاطر اخذ پول‌های غیر قانونی، قابل محاکمه است و باید به دادگاه کشانده شود.»

پس از افشای سرازیر شدن پول‌های گزاف از سوی ادارۀ استخبارات امریکا به دفتر حامد کرزی، این‌بار از سرازیر شدنِ میلیون‌ها دالرِ دیگر توسط استخبارات انگلستان به رییس‌جمهور کرزی خبر داده می‌شود.
روز گذشته روزنامۀ گاردین گزارش داد که در ده سال گذشته، استخبارات بریتانیا پول‌های زیادی را به رییس‌جمهور کرزی به شکل پنهانی داده است. اما مقدارِ این پول کمتر از پولی بوده که استخبارات امریکا به حامد کرزی پرداخته است.
استخبارات بریتانیا گفته است که این پول به‌هدف نشست کرزی با طالبان به مصرف رسیده است.
روزنامۀ گاردین به عنوان شاهد از موردی نام برده است که یک دوکان‌دارِ فریب‌کارِ شهر کویتۀ پاکستان به عنوان یکی از رهبران طالبان با کرزی در ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کرده و مقداری از آن پول‌ها را با خود برده است.
افشای این‌گونه پول گرفتن‌های پنهانیِ آقای کرزی از استخبارات کشورهای امریکا و بریتانیا، نقشِ او را در روند فساد به گونۀ آشکاری نشان می‌دهد.
دیروز آقای کرزی تأیید کرد که از پول‌هایی که توسط استخبارات امریکا به ارگ ریاست‌جمهوری فرستاده شده، در امور کاری استفاده کرده و هم‌چنان گفته بود که این پول‌ها به آدرس دفتر شورای امنیت کشور می‌رسیده است.
اما داکتر اسپنتا مشاور امنیت ملی کشور ضمن رد این موضوع، گفته است که هیچ‌گاه از فرستادن چنین پولی به دفترش خبر نداشته است.
عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نماینده‌گان در این‌باره به روزنامۀ ماندگار گفت: «رییس‌جمهور به‌خاطر اخذ پول‌های غیر قانونی، قابل محاکمه است و باید به دادگاه کشانده شود.»
او هم‌چنان گفت که کشورهایی که به گونۀ غیرمجاز به رییس‌جمهور پول داده‌اند، باید به مردم افغانستان و جهان پاسخ‌گو باشند.
منصور گفت که افغانستان دارای قانون و نهادهای مشخص در هر زمینه است. هر کشوری که کمکی به افغانستان می‌کند، باید از مجراهای معلوم و قانونیِ آن وارد شود، نه از مجرای یک شخص آن‌هم به شکل پنهانی.
این عضو مجلس نماینده‌گان گفت: افشای پول‌گیری‌های آقای کرزی از استخبارات امریکا و انگلستان و در گذشته از ایران، نشان می‌دهد که فساد در افغانستان در خود ارگ ریاست‌جمهوری و شخص کرزی متمرکز شده است.
او خطاب به رییس‌جمهور گفت: «آیا رییس‌جمهور فکر کرده است؛ وقتی که خودش ده‌ها میلیون دالر را به شکل غیرقانونی از کشورهای مختلف گرفته، وزیران و وکیلانِ او چه‌‌طور لک‌ها دالر را از مجراهای مختلف به جیب نزنند؟!»
منصور گفت: دیگر ثابت شده که آقای کرزی خودش بانی و آغازگرِ فساد در ارگ ریاست‌جمهوری‌ست.
این نمایندۀ مجلس با تأکید گفت که مردم افغانستان شاهد باشند که بارها برادر آقای کرزی به فساد متهم شد، اما برگ از درخت نجنبید؛ اما این بار خودِ او به بزرگ‌ترین فساد مالی متهم شده است.
منصور هم‌چنان گفت که پول گرفتن‌های پنهانی آقای کرزی، جریان‌های سیاسی و احزاب سیاسی را نیز تحریک خواهد کرد که به هر دری رفته و برای ادامۀ حیات سیاسی‌شان پول‌هایی را به شکل پنهانی به‌دست آورند.
در همین حال، مجلس سنا روز گذشته از پرداخت پولِ سازمان اطلاعات امریکا (سی.آی.ای) به رییس‌جمهور کرزی، انتقاد کرد و از دادگاه عالی کشور خواست که این مسأله را مورد پیگرد قرار دهد.
سید فرخ‌شاه جناب، منشی مجلس سنا، داد‌وگرفتِ پول‌های این‌چنینی را خلاف قانون اساسی خواند و گفت که همۀ این موارد باید از قبل برای مردم مشخص می‌شد.
شماری از اعضای مشرانو جرگه در جلسۀ عمومی، از پرداخت پول سازمان استخباراتی امریکا به رییس‌جمهور کرزی، انتقاد کردند و از دادگاه عالی کشور خواستند که این موضوع را مورد پیگرد قرار دهد.
علی اکبر جمشیدی، از سناتوران مشرانو جرگه گفت: «افغانستان قانون اساسی دارد و فرد اول کشور باید قانون را مراعات کند.»
این سناتور می‌گوید که این‌گونه معامله‌ها، به حاکمیت ملی افغانستان صدمه می‌رساند.
او هم‌چنان از محکمه و کمیسیون نظارت بر قانون اساسیِ کشور خواست که این قضیه را جدی و همه‌جانبه بررسی کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.