شکایت‌نامۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

۱۰ عقرب ۱۳۹۸

کابل :۵ – ۸ – ۱۳۹۸
رییس و اعضای محترم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی!
احتراماً نگاشته می‌شود:
چنانچه در جریان هستید در این اواخر نوارهای صوتی برخی از اعضای رهبری تیم دولت‌ساز از طریق رسانه‌های اجتماعی پخش گردیده اند که از همکاری تنگاتنگ یوناما با تیم انتخاباتی دولت‌ساز سخن به میان آمده و پرده از روی روابط کاری دو طرف بر می‌دارد. این اظهارات برای ما به شدت تکان‌دهنده و نگران کننده بوده، سلامت انتخابات افغانستان را با خطر مواجه ساخته، مشروعیت آن را جداً زیر سوال برده است.
یوناما بر اساس منشور سازمان ملل متحد بایستی غیرجانب‌دارانه عمل نموده، همکاری بی‌طرفانۀ خود را در امورِ انتخابات افغانستان حفظ می‌کرد تا برای تیم مشخص انتخاباتی زمینه‌های تقلبات سیستماتیک فراهم نمی‌گردید.
از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی جداً تقاضا داریم تا گزارش اقدامات مقتضی خود را در این باب عنوانی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ارسال داشته اطمینان دهند.
با احترام
هیأت اجرائیۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.