از دوازدهمین سالروز شهادت مصطفی کاظمی یادبود شد

۱۸ عقرب ۱۳۹۸

در دوازدهمین سالروز شهادت شهید کاظمی در کابل، برادر ارشد وی از حکومت افغانستان خواست تا پروندۀ ترور آقای کاظمی و همراهان ایشان را به گونۀ جدی بررسی کند.
روز جمعه ۱۸ عقرب، از دوازدهمین سالروز شهادت سید مصطفی کاظمی و جمعی از همراهان ایشان، در خیمه لویه جرگه یادبود شد.
mandegarسیدعلی کاظمی رییس حزب اقتدار ملی و برادر ارشد شهید کاظمی در این مراسم گفت: کارنامۀ سیاسی شهید کاظمی متعلق به تمام ملت افغانستان است، کاظمی شهید همواره بر وحدت ملی و حفظ دستاوردهای افغانستان نوین تاکید می‌ورزید.
آقای کاظمی از دولت افغانستان خواست تا در بررسی پروندۀ ترور شهید کاظمی جدیت به خرج دهد تا خانواده‌های شهدای ۱۵ عقرب بدانند که این چهره‌های برجسته از سوی چه کسانی به شهادت رسیده‌اند.
او خاطرنشان کرد: «به حکومت پیشین و فعلی بارها گفته‌ایم که پرونده شهید کاظمی را بررسی کنند و روشنی بیندازند که چرا چنین شد. در تمام کشورها همین رسم است که پس از گذشت چند سال پرونده‌ها باز می‌شود و به مردم گفته می‌شود که چه واقع شده، ولی چرا در افغانستان چنین نیست؟»
آقای کاظمی اضافه کرد: اسناد و شواهد کافی در اختیار دارم، ولی نخواسته‌ام سیستم و نظام را با اقدامات شخصی زیر سوال ببرم.
یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری و یکی دیگر از سخنرانان این مراسم با اشاره به زنده‌گی سیاسی و خصوصی شهید کاظمی گفت: کاش امروز شهید کاظمی می‌بود و در روند صلح نقش سازنده می‌داشت.
آقای قانونی در ادامۀ سخنانش گفت: اگر مقاومت نمی‌بود، امروز صفحه جدید هم در تاریخ کشور ایجاد نمی‌شد. اگر مقاومت نمی‌بود نظام سیاه طالبان در کل کشور مستولی شده و رسمیت می‌یافت و امروز انتخابات و قانون اساسی و خطوط قرمز حکومت نیز وجود نداشت.
آقای قانونی گفت که امروز که مسألۀ صلح مطرح می‌شود، چهرۀ کاظمی شهید در نظرش مجسم می‌گردد و افسوس می‌خورد که ای‌کاش او می‌بود و در این راستا نقش سازنده خود را بازی می‌کرد.
از سویی محمد سرور دانش معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی نیز در این برنامه گفت: زنده‌گی شهید کاظمی در هر دو دورۀ جهاد و مقاومت پربار بوده است.
آقای دانش افزود: زنده‌گی و شخصیت شهید کاظمی در دوره‌های مختلف چون طالبان و ساختن نظام نوین بسیار مهم و ارزنده بود.
به گفتۀ او، شهید کاظمی توانست در این دوره‌ها به طرح‌های اقتصادی خود در وزارت تجارت و مجلس نماینده‌گان بپردازد و بنیان اقتصاد نوین در کشور را بگذارد.
شهید سیدمصطفی کاظمی و جمعی از همراهانش در تاریخ ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ زمانی که برای دیدار با مردم و فابریکه قند بغلان، به بغلان مرکزی رفته بود بر اثر حمله انتحاری به شهادت رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.