پاسخ یوناما به نامۀ شورای نامزدان: یـوناما از هیـچ جنـاح سیـاسی حمـایت نمی‌کنـد

۲۴ عقرب ۱۳۹۸

ماندگار: دفتر یوناما یا نماینده‌گی سازمان ملل متحد در افغانستان در پاسخ به نامۀ سرگشادۀ شورای نامزدان گفته است که یوناما تنها حامی پروسۀ انتخابات افغانستان است و از هیچ جناح سیاسی حمایت نمی‌کند.
دفتر یوناما در پاسخ به توییت احمدولی مسعود، یکی از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ضمن سپاسگزاری از نامۀ سرگشادۀ این شورا، گفته است، صددرصد از بی‌طرفی و استقلالیت یوناما مطمین باشید.
mandegarدر ادامۀ این پاسخ آمده است: ما از نهادهای مستقل انتخاباتی و یک پروسۀ باز پشتیبانی می‌کنیم، نه کدام جناح سیاسی. دفتر یوناما افزوده است: «هر کسی که می‌گوید به UNAMA « چنل یا کانال دارد، اشتباه می‌کند».
این پاسخ به نامۀ سرگشادۀ شورای نامزدان توسط دفتر یوناما پس از آن ارایه شد که این شورای از رفتار اخیر یوناما در مورد انتخابات افغانستان و ادعای برخی از اعضای تیم دولت‌ساز مبنی بر داشتن «چینل» ارتباطی در یوناما انتقاد کردند.
در این نامه آمده است: شورای نامزدان باور کامل دارد که سازمان ملل متحد طبق اساس‌نامه و تعهدات بنیادین خویش در قبال معضلات ملی و بین‌المللی کشورها سیاست غیرجانبدار دارد. اما دیده می‌شود که عملکرد نماینده‌گی سیاسی ملل متحد در افغانستان یوناما در پاره‌یی از موارد با سیاست سنتی حفظ تعادل ملل متحد دچار مشکلاتِ روزافزون گردیده و نگرانی‌های جدیی را به وجود آورده است.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است: «شورای نامزدان ریاست‌جمهوری بارها از دفتر یوناما در کابل خواسته است تا در رابطه با سلامت انتخاباتی و قضایای مربوط به آن مساعی جمیلۀ خویش را به کار اندازد، اما افزون بر این‌که از آن ادارۀ محترم پاسخی دریافت نشد، متأسفانه در برخی از موارد شاهد نوعی تمایلات جانبدارانه نیز بوده‌ایم. به گونۀ مثال در رابطه با اظهارات خانم شینکی کروخیل، عضو پارلمان و از رهبران تیم دولت‌ساز مبنی بر «داشتن چینل در یوناما»، نامۀ شما عنوانی کمیسیون مستقل انتحابات در مورد جنجال‌های تخنیکی داخلی آن کمیسیون و مواردی از این دست می‌رساند که نقش بی‌طرفی یوناما به برداشت عام مردم افغانستان شدیداً زیر سوال می‌باشد».
نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این نامه گفته اند: آرزو داریم همانگونه که اساسنامه و تعهدات بنیادین ملل متحد تدوین و تبیین شده اند، هماهنگی‌های‌تان را به گونۀ عملی به نمایش بگذارید، زیرا برای ثبات جهانی و به‌ویژه کشورهای در حال منازعه مانندِ افغانستان اعتبار و تأثیرگذاری ملل متحد از نیازهای جدی به شمار می‌رود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.