شورای نامزدان: طـرف‌های سیـاسی بـرای حـل مشـکلات انتخـاباتی دیالـوگ کنند

- ۱۷ قوس ۱۳۹۸

ماندگار: شورای نامزدان ریاست جمهوری، در اعلامیه‌یی طرف‌های سیاسی را در رابطه به حل مشکلاتِ انتخاباتی به «دیالوگ» فراخوانده است. اعضای این شورا گفته اند که در این دیالوگ زمینه‌های تبادل نظر برای بیرون‌رفت از فضای بی‌اعتمادی فراهم گردیده و از بحران جلوگیری شود.
اعضای شورای نامزدان گفته اند که آمادهگی همه‌جانبه دارند تا ابتکارِ راه‌اندازی دیالوگ موردِ نظر را روی دست بگیرند و در جهتِ عملی‌سازی و انکشاف آن در مسیرِ ارزش‌های منافع ملی کشور گام‌های جدی را بردارند.
بربنیاد خبرنامه‌یی که دیروز از نشانی این شورا منتشر شده است: شورای نامزدان ریاست جمهوری با ارایۀ طرح تشکیل «حکومت مشارکت ملی انتخابات‌محور»، منطقِ جلوگیری از بحران را اساس قرار داده و بر تقویتِ نظام‌سازی در کشور تأکید می‌نماید، به همین جهت ضروری می‌داند تا پیرامونِ مسألۀ یاد شده رأی‌زنی‌ها گسترش پیدا کند و هم‌اندیشی‌های آینده‌نگرانه بهوجود آورده شود.
در بخش دیگری از این خبرنامه آمده است: شورای نامزدان در اوضاع کنونی مناسب می‌داند که میانِ تمامی کاندیداها، طرف‌های سیاسی و نخبه‌گان کشور در موردِ عبور از بحرانِ انتخاباتی گفت‌وگوهای مسوولانه صورت گیرد و برای اجماع سیاسی راه حل جستجو گردد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری، بر این باور است که در رابطه با حل مشکلاتِ انتخاباتی «دیالوگ» از اهمیتِ تاریخی برخوردار است تا زمینه‌های تبادل نظر برای بیرون‌رفت از فضای بی‌اعتمادی ایجاد گردد و جلو بحران گرفته شود.
شورا آمادهگی همه‌جانبه دارد، تا ابتکارِ راه‌اندازی دیالوگ موردِ نظر را روی دست بگیرد و در جهتِ عملی‌سازی و انکشاف آن در مسیرِ ارزش‌های منافع ملی کشور گام‌های جدی را بردارد.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.