مجـلس خـواهان بـررسی اظـهارات تفـرقه‌افگنـانۀ حلیـم تنـویر شـد

شماری از نماینده‌گان مجلس در واکنش به اظهارات حلیم تنویر در یک نشست اکادمی علوم، می‌گویند که او به اقوام غیر پشتون افغانستان توهین و بی‌ادبی کرده است.
نماینده‌گان در نشست دیروز مجلس تاکید کردند که اظهارات آقای تنویر اقوام افغانستان را در برابر هم قرار می‌دهد و این گونه اظهارات به هیچ وجه قابل قبول نیست.
mandegarغلام حسین ناصری یک عضو مجلس در این خصوص گفت: «یکی از مشاوران رییس جمهور در یک جلسه اکادمی علوم که در یکی از شهرهای آلمان برگزار شده بود؛ به اقوام ازبیک، تاجیک و هزاره توهین کرده و اظهارات او از دیدگاه عقلانی و قانونی اساسی افغانستان قابل قبول نیست.»
آقای ناصری این اظهارات را تفرقه افگنانه خواند و تاکید کرد که این موضوع باید جداً از سوی مجلس بررسی گردد.
مهدی راسخ دیگر عضو مجلس نیز گفت: «کسی به‌نام داکتر حلیم تنویر مشاور برحال ریاست‌جمهوری در یک نشست اکادمی علوم به اقوام افغانستان توهین و بی‌ادبی کرده است.»
آقای راسخ افزود که این مشاور رییس‌جمهور گفته که رهبران اقوام غیرپشتون باید از بین برده شوند و نیز برخی اقوام به دیگر اقوام داده شود.
او گفت: «هرچند این آدم مریض است؛ اما مساله مهم این است که ارگ ریاست جمهوری و اکادمی علوم باید در این مورد موضع خود را روشن کنند.»
به گفتۀ او، مشاور ریاست جمهوری از آدرس یک قوم صحبت کرده و این مساله قوم شریف پشتون را در برابر سایر اقوام ساکن در کشور قرار می‌دهد و باید نماینده‌گان چنین اجازه‌ای به کسی ندهند.
در همین حال، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان نیز این اظهارات آقای تنویر را غیرمسوولانه خواند و تاکید کرد که اظهارات تفرقه‌آمیز از آدرس یک مشاور حکومت نباید صورت گیرد.
حلیم تنویر در یکی از نشست‌های اکادمی علوم گفته است: «اگر من به قدرت برسم اختلاط اقوام را می‌آورم، دخترهزاره را به بچه پشتون می‌دهم ختمش می‌کنم به خدا اگر بمانم».
او در بخش دیگر از این صحبت‌ها گفته که برای ختم اختلاف قومی در کشور باید رهبران قومی از میان برداشته شوند؛ «محقق و دوستم باید اوطرف شوند تا تساوی به وجود بیاید».
این اظهارات واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده و اکثر کاربران آن را ناشی از تعصب و تفرقه افگنانه خوانده‌اند.
اما درانی وزیری، معاون سخنگوی ارگ در این باره گفته است: «حلیم تنویر، درحال حاضر، هیچ‌گونه موقف رسمی در حکومت افغانستان نداشته و آخرین وظیفۀ وی در حکومت وحدت ملی؛ مشاور فرهنگی معاونیت اول ریاست اجرایی بوده است. اظهارات اخیر وی در یک همایش افغان‌ها در بیرون از کشور، نظر شخصی وی بوده و به هیچ وجه نماینده‌گی از دیدگاه دولت، ملت و شهروندان آگاه افغانستان نمی‌کند».

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.