در افتتاحیۀ جریان موج اعتدال و هم‌سویی مطرح شد: صلحی که دست‌آوردهای ۱۹ ساله و ارزش‌های مردم در آن نابود گردد صلح نیست

۱۸ دلو ۱۳۹۹

محمدامین سیرت

 

عبدالغفار اخلاص سیغانی رییس جریان موج اعتدال و هم‌سویی، در نخستین نشست این جریان گفت که دلیل ایجاد جریان موج اعتدال و هم‌سویی، مشکلات روزافزون کشور بوده که باگذشت هرروز چاق‌تر می‌شود و از مردم قربانی می‌گیرد.

آقای سیغانی خاطرنشان کرد که نسل جدید در قبال افغانستان مسوولیت دوسویه دارد که ازیک‌طرف از پاسداری از ارزش‌های ملی و از سوی دیگر، تعمیم کنندۀ نقشه راه جوانان افغانستان باشد. وی می‌گوید که با توجه به این مسوولیت؛ من و تعدادی همکارانم با حمایت جوانان ۱۴ ولایت افغانستان، با شکل‌دهی این جریان، مسوولیت خود را در قبال افغانستان، ادا خواهیم کرد.

درهمین حال احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود و رهبر جریان وفاق ملی در این محفل گفت که یکی از مشکلات ما در افغانستان، نبود اعتدال است. او باور دارد که اگر در وجود انسان اعتدال وجود نداشته باشد، دچار افراط می‌شود. آقای مسعود می‌افزاید: کسی‌که در مسیر رهبری کشور نتواند اعتدال داشته باشد، کشور را به‌سوی ناهنجاری می‌برد که باعث افراطی‌گرایی خواهد شد.

آقای مسعود خاطرنشان کرد: وقتی‌که اعتدال نباشد، تعصب، تبعیض استبداد، خودمحوری و خودشیفته‎گی، از افراط‌گرایی به‌وجود می‌آید.

رییس بیناد احمدشاه مسعود، ادامه می‌دهد: رهبری که اعتدال ندارد مریضی است که کشور را هم مریض می‌سازد، به باور او کسی که در وجود خود اعتدال ندارد نمی‌تواند در کشور اعتدال بیاورد از همین رو قربانی‌ای شدید افراط‌گرایی هستیم.

او در ادامه می‌افزاید: کسانی هستند که می‌گویند بین جمهوریت غنی و امارات ملاهبت الله و ملا برادر توافق کنید صلح می‌آید! اگر این دو تا افراطی یکجا شود، صلح در کجای این است؟ به گفتۀ آقای مسعود، صلح به این معنی است که مردم  به آرامش، عدالت، ثبات و وفاق اجتماعی برسند. دوگروهی که یکی آن مردم افغانستان را به گروی منفعت دینی و مذهبی خود گرفته و دیگری به گرو قومی، تباری و گروهی خود گرفته است؛ هر دو در واقع دایرۀ افراطیت را تکمیل می‌کنند؛ پس صلح در کجای آن است؟
از سوی هم  محمد یونس قانونی، معاون نخست پیشین ریاست جمهوری، در این مراسم  گفت که در هر محوری تلاش‌ها برای تحقق صلح و پایان جنگ، ‌می‌باید اندیشه و نیروی جوان، آرمان نسل جوان و نقش سازندۀ این نیروی بیست‌میلیونی باید در نظر گرفته شود.

آقای قانونی، گفت که صلح گم‌شده امروز نه بل گم‌شدۀ ۴۰ سالۀ ملت افغانستان او افزود: صلحی که در آن دست‌آوردهای ۱۹ سالۀ ما، ارزش‌های مردم و ملت‌ما نابود گردد از دید ما صلح نیست. ما از صلحی حمایت می‌نماییم که در چوکات یک طرح تعریف‌شده باشد نه‌تنها صلح عدم جنگ و مؤقت که ما به تکرار تجربه این چنین صلح را داریم. آقای قانونی خاطرنشان کرد: برای ما صلحی پذیرفتنی‌ست که زمینۀ بازگشت به جنگ در آن وجود نداشته باشد.

آقای قانونی یادآوری کرد که بحث قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم، بحث مشارکت اقوام و مذاهب در آیندۀ افغانستان، حقوق و دست‌آوردهای جوانان و زنان این سرزمین، حق دسترسی به تعلیم؛ باید پیش از مطرح کردن هرگونه میکانیزم انتقالی حل گردد؛ در غیر آن، به‌معنی فروپاشی نظام و قربانی‌کردن ارزش‌ها و دست‌آورده‌ای هجده‌ساله پسین این ملت خواهد بود.

از سوی هم سیدعلی کاظمی رییس شورای مرکزی حزب اقتدار ملی افغانستان،  ضمن حمایت قاطع از نظام جمهوریت بر محور عدالت گفت که ما خواهان برابری و اصلاحات بنیادین، در ساختار نظام حاکم در کشور هستیم.
هم‌چنین فرخنده زهرا نادری عضو شورای رهبری شورای عالی مصالحه می‌گوید که کلمه اعتدال در این روزها زیاد تکرار می‌شود. به این معنی که اعتدال وجود ندارد و برای دوری از افراط‌گرایی و آوردن اعتدال باید مقاومت کنیم.

جریان موج اعتدال و هم‌سویی، روز پنج‌شنبه ۱۶ دلو، ۱۳۹۹ نخستین نشست خود را برگزار کرد که در آن، شماری از سیاسیون، وکلای شورای ملی، چهره‌های فرهنگی، روشن‌فکران و جوانان اشتراک کرده‌بوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.