مسعود اندرابی: وزارت امور داخله به‌زودی ‎مرکز خلاقیت (اطاق فکری تخنیکی) را افتتاح می‌کند

- ۲۰ حوت ۱۳۹۹

وزارت امور داخله به‌زودی ‎مرکز خلاقیت (اطاق فکری تخنیکی) را افتتاح می‌کند

‎مسعود اندرابی، وزیر امور داخله در بیانیه‌ می‌گوید که این وزارت به‌منظور بهبود بخش‌های تخنیک و تکنالوژی و نیز تطبیق اهداف استراتیژیک، یک مرکز خلاقیت (اطاق فکری تخنیکی) را ایجاد نموده‎‌است.

‎آقای اندرابی می‌افزاید که این مرکز که مجهز با تمام وسایل تخنیکی مدرن و تجهیزات تکنالوژی روز می‌باشد در چوکات ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی معلوماتی وزارت امور داخله ایجاد شده و به‌زودی افتتاح می‌گردد.

‎ او افزوده است که یکی از اهداف مهم مرکز متذکره ایجاد رابطهٔ فکری و تکنالوژی با سایر نهادها، محصلین پوهنتون‌ها، اشخاص مخترع و مبتکرین بخش‌های تخنیک و تکنالوژی می‌باشد. آنها طبق یک میکانیزم و طرزالعمل کاری می‌توانند بخاطر اکتشاف و‌ عملی‌ساختن تحقیقات علمی تخنیکی و تکنالوژی به این مرکز مراجعه نمایند.

‎هم‌چنان آقای می‌گوید که رهبری وزارت امور داخله از تمامی طرح‌ها، نظریات و ابتکارات در عرصهٔ تکنالوژی و تخنیک استقبال می‌کند و در راستای عملی‌سازی طرح‌ها اقدام خواهد کرد.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.