از قهرمان ملی چگونه‌زیستن را بیاموزیم

از قهرمان ملی چگونه‌زیستن را بیاموزیم

پیام احمد ولی مسعود ریس عمومی بنیاد شهید مسعود به مناسبت هفتة شهید و دوازدهمین سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور! مردم شريف، نستوه و سرافراز افغانستان! السلام عليكم و رحمت‌الله و بركاته! هجدهم سنبله روز قهرمان ملی و هفتة شهید، از رزوهایي‌است...

ادامه مطلب...
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی: استفاده از مترادف‌های پوهنتون، ستره محکمه و… غیرقانونی نیست

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی: استفاده از مترادف‌های پوهنتون، ستره محکمه و… غیرقانونی نیست

ماندگار در تفسیری که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد مادۀ شانزدهم قانون اساسی به مجلس نماینده‌گان فرستاده، واضح شده است که استفاده از واژه‌های دانشگاه، دانشکده و... مشکل قانونی ندارد. این توضیح، در تفسیر فقرۀ پنجم مادۀ شانزدهم...

ادامه مطلب...
نوروز در زادگاه من

نوروز در زادگاه من

امسال هم صدای مخالفت با نوروز؛ این جشن بزرگ باستانی در هر گوشه و کنارِ این مملکت بلند شده بود. کسانی که در مخالفت با نوروز قرار دارند، حتا به پیامبر تهمت بستند که گویا حضرت رسول این روز را...

ادامه مطلب...
آیا نوروز سنتی زردشتی است؟

آیا نوروز سنتی زردشتی است؟

(یادداشت ادارۀ ماندگار: در پیوند با هیاهویی که دربارۀ جشن نوروز به‌راه افتاده، این مقاله را آقای بشیر احمد انصاری به این روزنامه فرستاده است.) در آستانۀ نوروزِ دیگری قرار داریم و باز می‌بینیم که بحث مشروعیت و عدم مشروعیتِ آن...

ادامه مطلب...
رهایی از بن‌بست / اجماع ملی، انتخاباتِ آینده و پاره‌یی از مسایل دیگر

رهایی از بن‌بست / اجماع ملی، انتخاباتِ آینده و پاره‌یی از مسایل دیگر

سال‌های درازی سپری شد تا افغانستان از مراحل دشوارِ مبارزات حق‌طلبانۀ خویش، به سوی دور جدیدی از پیشرفت و تکامل، راه باز کرد. پویایی و پایایی این دور، ثمرة کار نیرو های تأثیرگذار و مردمی در این سرزمین و نتیجة...

ادامه مطلب...
Page 21 of 23« First...10...1920212223