کنار رفتن از منبر استبداد و تمامیت‌خواهی راه حل اساسی است

کنار رفتن از منبر استبداد و تمامیت‌خواهی راه حل اساسی است

گزارش می‌رسد که گویا حکومت، ضرب الاجل استفاده از قوت نظامی را برضد مقاومت مردمی بلخ اخطار داده است. سخن ما این است که مقاومت بلخ، فقط درحد مقاومت یک والی و یا یک ولایت، در مقابل یک دولت قانونی، یک...

ادامه مطلب...
وفـاق مـلی؛ پیش‌شرط تحققِ همۀ رؤیاهای ملی و میهنی

وفـاق مـلی؛ پیش‌شرط تحققِ همۀ رؤیاهای ملی و میهنی

بحران افغانستان چیزی نیست که تنها منتقدان و اصلاح‌گرانِ دولتِ فعلی بدان معترف باشند، این بحران چنان گسترده و عمیق شده که نهادها و سازمان‌های جهانی هم به آن اشاره دارند. اخیراً یک بار دیگر بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا...

ادامه مطلب...
اشتباه‌های محاسباتیِ امریکا  در افغانستان

اشتباه‌های محاسباتیِ امریکا در افغانستان

ایالات متحدۀ امریکا تصمیم گرفته است که شمار نظامیانِ خود را در افغانستان افزایش دهد. هرچند تا هنوز معلوم نیست که چه تعداد سربازِ تازه‌نفس وارد افغانستان خواهد شد ولی به نظر می‌رسد که به دو دلیل کاخ سفید تصمیم...

ادامه مطلب...
فعـال شـدنِ  لابـی‌هـای پاکستـانی

فعـال شـدنِ لابـی‌هـای پاکستـانی

نتیجه‌بخش بودنِ فشارهای اقتصادی امریکا بر اسلام‌آباد حالا به گونۀ تردیدآمیز از سوی مقام‌ها بررسی می‌شود. این فشارها که تقریباً با تعلیق کمک‌های 250 میلیون دالری امریکا به اسلام‌آباد برای فراهم‌آوری تجهیزات نظامی آغاز شد، به سردی روابط دو کشور...

ادامه مطلب...
انتخـابات  و آینـدۀ افغـانستان

انتخـابات و آینـدۀ افغـانستان

کمیتۀ گزینش برای معرفی یک عضو کمبود کمیسیون انتخابات در حالی به باورِ بسیاری از کارشناسان مسایل انتخاباتی کارِ خود را به دستور رییس جمهوری از سر گرفته که نگرانی‌های جـدی از نفوذ مقام‌های دولتی در کمیسیون انتخابات به هدفِ...

ادامه مطلب...