جنگ دیروز احمدشاه مسعود و جنگ امروز  دولت افغانستان

جنگ دیروز احمدشاه مسعود و جنگ امروز دولت افغانستان

طرف جنگ امروز دولت افغانستان همان طرفی است كه ديروز يعنی ١٨سال پيش با احمدشاه مسعود می‌جنگيدند. يعنی گروه طالبان، القاعده و گروه‌های تروريستی مورد حمايت پاكستان و حلقه‌های مختلف استخباراتی و غير استخباراتی منطقه‌یی و بين‌المللی.  اما نكتۀ قابل...

ادامه مطلب...
«بگیر که نگیریت»

«بگیر که نگیریت»

افشای هزاران شناس‌نامۀ جعلی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخته و سبب شده است که شهروندان کشور، یکی دیگر از جلوه‌های تقلب و جعل‌کاری‌های سازمان‌یافته و سیستماتیک را در روند انتخابات عملا با چشم سر شاهد باشند....

ادامه مطلب...
دروغی بزرگ به نام  انتخابات

دروغی بزرگ به نام انتخابات

به نمایش‌گذاشتن هزاران شناس‌نامۀ استیکرخوردۀ تقلبی به وسیلۀ ایتلاف بزرگ ملی در روز شنبه، به بسیاری از پرسش‌ها و مشکلات انتخابات آینده پاسخ گفت. اگر پیش از این توزیع شناس‌نامه‌های تقلبی صرف به‌عنوان شایعه و توطیۀ مخالفان سیاسی آقای غنی...

ادامه مطلب...
ایتـلاف  بـزرگ ملـی کجـاست؟

ایتـلاف بـزرگ ملـی کجـاست؟

ایجاد ایتلاف‌های سیاسی در فرهنگ امروز از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی سیاسیون یک کشور می‌خواهند برای رسیدن به‌هدف‌های خود، به مشترکات شان نگاه می‌کنند می‌تواند نشانۀ بلوغ سیاسی یک جامعه باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال...

ادامه مطلب...
حکومت غنی و بن بست‌های آن

حکومت غنی و بن بست‌های آن

وضعیت در کشور به چنان مرحله‌یی از بی‌ثباتی و شکننده‌گی رسیده، که وقتی امروز مقام‌های کشور چیزی را با قطعیت رد می‌کنند و مجبوراند بدتر از آن‌را در روزهای بعد تایید کنند. رییس حکومت وحدت ملی دوسال پیش، پس از...

ادامه مطلب...