گزینه روی میز؛ تشکیل حکومت موقت!

گزینه روی میز؛ تشکیل حکومت موقت!

حامد کرزی رییس جمهوری پیشین کشور در یکی از گفت‌وگوهای اخیرش، راه بیرون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی را تشکیل لویه جرگۀ عنعنوی و ایجاد حکومت موقت دانسته‌ است. این دیدگاه از سوی برخی سیاسیون دیگر کشور که دغدغۀ نجات کشور...

ادامه مطلب...
چـرا طالبـان به آتـش‌بس  « نـه» گفت؟

چـرا طالبـان به آتـش‌بس « نـه» گفت؟

وقتی زلمی خلیل‌زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان دوباره مامور می‌شود که به این کشور به‌عنوان نمایندۀ ویژۀ رییس جمهوری امریکا برگردد، معنای ساده‌اش این‌است که اوضاع آن‌گونه که انتظار برده می‌شده، بر وفق مراد نیست. خلیل‌زاد همواره گزینۀ روزهای...

ادامه مطلب...
افغانستان، کشوری بدون حکومت!

افغانستان، کشوری بدون حکومت!

اتفاقهای خونین روزهای پسین، چه در غزنی، فاریاب و کابل، همه گویای یک چیز اند که در افغانستان دیگر نهادی به نام حکومت وجود ندارد. اگر چنین چیزی هم وجود داشته باشد، فقط در چهار دیواری ارگ و پشت دیوارهای...

ادامه مطلب...
سقـوط  غـزنی  و سـوال‌هـای بی‌پاسـخ!

سقـوط غـزنی و سـوال‌هـای بی‌پاسـخ!

با گذشت بیش از چهار روز از آغاز نبردها در ولایت غزنی ابعاد تازه‌یی از این جنگ ویران‌گر برملا می‌شود و سوال‌های پاسخ‌ناپذیری ذهن‌ها را به چالش می‌طلبد. چه‌گونه طالبان با یک یورش منظم و دقیق موفق شدند که وارد...

ادامه مطلب...
آیا امـریکا شکـست  خـورده است؟

آیا امـریکا شکـست خـورده است؟

در هفتۀ گذشته هیاتی از دفتر قطر که در راس آن شیرمحمد استانکزی قرار داشته، برای چهار روز به ازبکستان سفر کرده است. گفته می‌شود هدف این سفر، گفت‌وگو در مورد اوضاع افغانستان و رسیدن‌به‌توافق در مورد صلح با دولت...

ادامه مطلب...