نخست نفاق‌افگنی سپس تجزیه

نخست نفاق‌افگنی سپس تجزیه

سخنان اخیرِ گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخه‌های غیررسمی حزب اسلامی، نگرانی‌های زیادی را در میانِ سیاسیون و نخبه‌گانِ جامعه و حتا مردم عادی باعث شده است. این سخنان درست زمانی بیان شدند که اشرف‌غنی رییس حکومت در کنفرانس روند...

ادامه مطلب...
اهمیت وفاق ملی  در وضـعیت بحـرانیِ کشـور

اهمیت وفاق ملی در وضـعیت بحـرانیِ کشـور

روز دوشنبه، کابل شاهد برگزاری نشست وفاق ملی بود که برای نخستین‌بار از سوی احمدولی مسعود رییس بنیاد شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، به عنوان نسخه‌یی برای خروج از وضعیت بحرانیِ افغانستان مطرح شد. آقای مسعود پیش از این،...

ادامه مطلب...
در مجـلس نمـاینده‌گـان  چه مـی‌گـذرد؟

در مجـلس نمـاینده‌گـان چه مـی‌گـذرد؟

آن‌چه که در مجلس نماینده‌گان هنگام انتخاب هیأت اداری آن به‌وقوع پیوست، عمقِ فاجعه‌یی را که همه‌روزه در این کشور جریان دارد، به نمایش گذاشت. تقابل بر سرِ کرسی‌های مجلس نماینده‌گان، یک امرِ عادی و میان‌پارلمانی نبود که بتوان به‌ساده‌گی...

ادامه مطلب...
همدیگرپذیری چـگونه  و چـرا؟

همدیگرپذیری چـگونه و چـرا؟

این روزها که افغانستان یک بارِ دیگر دچار تنش‌های قومی و زبانی شده و انحصارگرایی به‌صورتِ سرسام‌آور بیداد می‌کند، موضوع همدیگرپذیری از زبان‌های زیادی شنیده می‌شود. این مفهوم پس از به‌وجود آمدنِ حکومتِ موقت به رهبری حامد کرزی که نخستین...

ادامه مطلب...
بلـخ و ارگ بـه کـجا رسیـدنـد؟

بلـخ و ارگ بـه کـجا رسیـدنـد؟

در حالی که براساس برخی گزارش‌ها توافق‌هایی میان عطا محمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی و تیم ارگ به جود آمده، اما تا هنوز جزییات این توافق‌ها به صورت روشن معلوم نیست ولی در مورد اینکه شخص آقای نور موفق...

ادامه مطلب...