هشـدارِ گروه بحران از بحران در افغانستان

هشـدارِ گروه بحران از بحران در افغانستان

گروه بین المللی بحران در تازه‌ترین گزارشِ خود در مورد افغانستان، ثبات سیاسیِ آن را شکننده و متزلزل توصیف کرده است. بر اساس این گزارش، افغانستان با سه چالشِ بزرگ رو‌به‌رو است: 1) اختلافات رهبران حکومت؛ 2) عدم هماهنگی؛ 3)...

ادامه مطلب...
مرحلۀ جـدیدِ  خصومت روسیه و امریکا در افغانستان

مرحلۀ جـدیدِ خصومت روسیه و امریکا در افغانستان

«زبیگنیو برژینسکی» مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور جیمز کارتر با ورود قوای شوروی در دسمبر 1979 به کارتر رییس‌جمهور امریکا نوشت: «اکنون فرصتی‌ست که شوروی را گرفتار جنگی چون جنگ ویتنام کنیم.» او بعداً در سوم فبروری 1980 با میزبانانِ آی.اِس.آیِ...

ادامه مطلب...
موگمبوی هرات و ریشخند قانون

موگمبوی هرات و ریشخند قانون

گمان برده می‌شود که هدف از آوردنِ افراد مسلح به داخل شهر به‌وسیلۀ آقای علیزایی بیشتر از این‌که تهدیدی برای نیروهای امنیتی باشد، گرفتن زهر چشم از رقبا و مخالفانِ اوست. گفته می‌شود که آقای علیزایی علاوه بر این‌که در...

ادامه مطلب...
دیدگاه‌ها و دریافت های خواننده‌گان

دیدگاه‌ها و دریافت های خواننده‌گان

عبدالقهار سروری هشت ساله شدن روزنامۀ ماندگار و هشت نکتۀ اساسی برای روزنامه‌نگاری حرفه‌یی در افغانستان روزنامۀ ماندگار یکی از روزنامه‌های مهم، مشهور و اثرگذار در عرصۀ فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در کشور محسوب می‌شود که هشت سال کار و فعالیت‌های پیهم نشراتی را...

ادامه مطلب...
ماندگار در راه عدالت‌گستری صادقانه کار کرده است

ماندگار در راه عدالت‌گستری صادقانه کار کرده است

روزنامۀ ماندگار هشت‌ ساله شد «ماندگار» به عنوان یک روزنامۀ واقع‌گرا، متعهد و پای‌بند به ارزش‌های روزنامه‌نگاری در کشور، هشت سال پیش از امروز پا به عرصۀ روزنامه‌نگاری گذاشت و در این هشت سال به مثابۀ یک رسانۀ نترس، عدالت‌گستر و...

ادامه مطلب...