اشرف غنی و برگشت به دهۀ شصت

اشرف غنی و برگشت به دهۀ شصت

اکثر مردم افغانستان دهۀ شصتِ خورشیدی را دهۀ استبداد و حکومت‌های خودکامه می‌داننـد؛ حکومت‌هایی که از طریق کودتاهای نظامی قدرتِ سیاسی را به دست گرفتند. ویژه‌گی بارزِ این دهه، که البته در همۀ حکومت‌های کودتایی مشترک است، سانسور، پنهان کردنِ...

ادامه مطلب...
پیروزی از آنِ  «مهمانِ رییس‌جمهور» است!

پیروزی از آنِ «مهمانِ رییس‌جمهور» است!

پس از جنگ‌های فرسایشی در شمال و جنوبِ کشور که دمار از روزگارِ مردم برآورده، بحث جالبِ دیگرِ این روزهای رسانه‌ها، کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتیِ هرات است که ناگهان ترکیـد و او را به چهرۀ مهمِ رسانه‌یی تبدیل کرد. کامران...

ادامه مطلب...
خون‌هـای هدر رفته  در یـک جنـگِ نافـرجام

خون‌هـای هدر رفته در یـک جنـگِ نافـرجام

جنگ در افغانستان از دید استراتژی‌های کلان جهانی، یک جنگِ توافقی و تعریف شده است، که از طریق سازوکارهایی پیچیده، هم‌زمان در هر دو سوی خط توسط قدرت‌های منطقه‌یی و جهانیِ رقیب و همسو مدیریت می‌شود. چون اهداف و چشم‌اندازِ پایان...

ادامه مطلب...
یـک جنـگ  و هـزار هـوس

یـک جنـگ و هـزار هـوس

چندین ماه است که از بدخشان تا هلمند و از فاریاب تا زابل، کشور در آتشِ جنگ و ناامنی می‌سوزد. طالبانِ به‌صورتِ بی‌سابقه ولایت‌های زیادی در شمال و جنوب را زیر فشارِ نظامی قرار داده و تلاش دارند که وارد...

ادامه مطلب...
چـه زمـانی  بـه نتیجـه مـی‌رسنـد

چـه زمـانی بـه نتیجـه مـی‌رسنـد

این روزها افغانستان چهرۀ غم‌انگیزتری نسبت به گذشته دارد. هرچند چهرۀ افغانستان در چهار دهۀ اخیر چندان شاد نبوده، ولی با آن‌هم گاه بارقه‌هایی از شادی و امید را می‌شد در آن دید. لحظه‌هایی بودند که حداقل می‌شد امید بست...

ادامه مطلب...