شعری از احمــد شاملو

شعری از احمــد شاملو

سالی نوروز بی‌چلچله بی‌بنفشه می‌آید، ‌جنبشِ سردِ برگِ نارنج بر آب بی گردشِ مُرغانۀ رنگین بر آینه سالی نوروز بی‌گندم ِ سبز و سفره می‌آید، بی‌پیغام ِ خموش ِ ماهی از تُنگ ِ بلور بی‌رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی. سالی نوروز همراه به‌درکوبی مردانی سنگینی‌ بار ِ سال‌هاشان بر دوش: تا لالۀ...

ادامه مطلب...
وه، بابِ بهار می‌گشاید نـوروز!

وه، بابِ بهار می‌گشاید نـوروز!

بهار، تنوع است، رنگارنگی است، تکثر است، کنارِ هم آمدنِ جلوه‌ها و رنگ‌هاست، پذیرفتنِ دگرگونی‌هاست، آفرینش است و رویش، زایش است و جنبش، شگفتن است و نهفتن. بهار متنی‌ست در داد و گرفت با همۀ متن‌های پیشین و پسین. گرم‌شدن، پخته‌شدن...

ادامه مطلب...
نـــوروز؛ زیباترین جشنِ تاریخیِ جهـان

نـــوروز؛ زیباترین جشنِ تاریخیِ جهـان

آدمی نيست که عاشق نشود فصل بهار هر گياهی که به نوروز نجنبد حطب است! جهان هستی و طبیعت، بزرگ‌ترین نعمتِ پروردگار است که به انسان‌ها ارزانی شده است. هر گوشه از طبیعت به قدرتِ ایزد متعال از ویژه‌گی‌های منحصربه‌فردی برخوردار است....

ادامه مطلب...
نوروز و جهانِ اسلام در طول تاریخ

نوروز و جهانِ اسلام در طول تاریخ

بخش دوم و پایانی در تقویم یزدگردی به‌دلیل آن‌که کبیسه کردن رعایت نمی‌شد، جشن نوروز همیشه با اول حمل و نقطۀ اعتدال ربیعی مصادف نمی‌گردید، بلکه مانند ماه‌های قمری در تمام فصول سال در گردش بود. اما متوکل خلیفۀ عباسی در...

ادامه مطلب...
مرد خودمدار شعری از استاد حیدری وجودی در سوگِ مارشال محمدقسیم فهیم

مرد خودمدار شعری از استاد حیدری وجودی در سوگِ مارشال محمدقسیم فهیم

ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان سرلشکر تبار جهاد و مقاومت ای قدردان خامه و شمشیر در نبرد شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت عشق و خردگرایی و امید داشتی در کار و کارزار جهاد و...

ادامه مطلب...