پدر تیاتر افغانستان درگذشت

پدر تیاتر افغانستان درگذشت

استاد عبدالقیوم بیسد پدر تیاتر افغانستان به عمر 85 سالگی در کابل درگذشت. استاد بیسد در سال ۱۳۰۷ خورشیدی در دهافغانان شهر کابل به دنیا آمده بود و در سال ۱۳۲۴ هجری خورشیدی از لیسه عالی استقلال فارغ گردیده و از...

ادامه مطلب...
تیوری‌پردازان استبداد  و ظاهری‌های فقه سیاسی

تیوری‌پردازان استبداد و ظاهری‌های فقه سیاسی

بخش سوم حزب تحریر چنان خود را ملتزم به اجتهادات قرون گذشته می‌داند که حتا اموری چون حکومت امیر و خلیفه را تا دم مرگش حکمی قاطع می‌‌خواند زیرا به نظر آن‌ها، اجماع امت آن را تثبیت نموده است. این‌همه پابندی...

ادامه مطلب...
تیوری‌پردازان استبداد  و ظاهری‌های فقه سیاسی

تیوری‌پردازان استبداد و ظاهری‌های فقه سیاسی

بخش دوم نویسندۀ حزب تحریر کوشش نموده تا چپ و راست از ادلۀ نقلی استفاده کند و روایات صحیح و غلط و به‌جا و بی‌جا را قطار و در نهایت امر تصور کرده که گویا اقامۀ حجت نموده است. من نمی‌خواهم...

ادامه مطلب...

تیوری‌پردازان استبداد و ظاهری‌های فقه سیاسی

بخش نخسـت با فروریزی رژیم طالبان و سرازیر شدن نیروهای کشورهای غربی به سرزمین ما، نهادهای تعلیمی افغانستان شاهد ظهور افکار، برنامه‌ها و جریان‌های مختلفی بوده‌اند که یکی از آن‌ها حزب تحریر می‌باشد. در این چند سالی که گذشت، برخی افراد...

ادامه مطلب...
هنر قهرمـان شریفی ندارد

هنر قهرمـان شریفی ندارد

بخش دوم و پایانی ـ عصری که ما در آن به سر می‌بریم، دوران مدرنیته و پست‌مدرن را پشت‌سر می‌گذارد. و بدون تردید حتا اگر اندیشمندان هم انکار کنند، هنر مفهومی ـ هنر جدید ـ در یک گسترۀ فراگیر، تجلی این...

ادامه مطلب...