یک عضو مهم حرکت اسلامی ازبکستان در تخار کشته شد

- ۲۰ حمل ۱۳۹۲

یک منبع امنیتی در شمال، از کشته‌شدن یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در تخار خبر داد.
این منبع امنیتی که نه خواست نامش برده شود به بست باستان گفت که نیروهای ویژۀ داخلی، به همکاری نیروهای ویژۀ ناتو، طی دو عملیات جداگانه، در ولسوالی اشکمش ولایت تخار، یک عضو مهم حرکت اسلامی ازبکستان را کشته اند.
منبع افزود که فرد کشته شده، جمعه‌خان نام داشت که در ولسوالی اشکمش، برای جنگ‌جویان حرکت اسلامی ازبکستان، پناه‌گاه ساخته و جنگ‌افزار تهیه می‌کرد.
حرکت اسلامی ازبیکستان یکی از گروه‌های تروریستی است که طی چندین سال در افغانستان فعالیت می‌کند و دارای پایگاه‌های ترورستی در این کشور می‌باشد.
این حزب توسط “جمعه نمنگانی” و”طاهر یولداشف” تشکیل شد که از خطرناکترین گروهای ترورستی است و از جمله متحدان طالبان و سازمان القاعده به حساب می آید.
گفته می‌شود، این گروه در افغانستان علاوه بر فعالیت‌های ترورستی وایجاد نا امنی، در قاچاق سازمان یافته مواد مخدر نیز دست دارد.
حضور گروهای ترورستی از کشورهای دیگر به افغانستان، از نگرانی های مهم حکومت افغانستان و جنگجویان ناتو در این کشور است.
نیروهای امنیتی افغان گفته اند که با پدیده های ترروستی از بیرون مرزها، به شدت مبارزه می کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.