بازرس امریکا: پنجاه میلیون دالر امریکا در افغانستان دزدی شد

- ۲۰ ثور ۱۳۹۲

بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید که پنجاه میلیون دالر پول‌های امریکا برای افغانستان که سال گذشته در یک حساب بانکی در یکی از بانک‌های افغانستان ردیابی شده بود، با آن‌که زیر نظارت حکومت افغانستان قرار داشت، به صورت ناگهانی ناپدید شده است.
جان سوپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان می‌گوید، پس از دریافت امر دادگاه امریکا برای پیگیری این قضیه، از حکومت افغانستان خواسته شد تا حساب یاد شده راکد شود و بعد از پیگیری روند قانونی، پول مذکور دوباره مسترد شود.
اما به گفتۀ این مقام امریکایی، با وجود تعهد حکومت افغانستان، این پول از حساب بانکی مذکور به گونۀ مرموز مفقود شده است که در آن مقام‌های بلندپایۀ افغان دست داشته اند.
آقای سوپکو حکومت افغانستان را از کارمندان عادی ملکی گرفته تا مقام‌های بلندپایه به عنوان «یک شبکۀ حامی جنایتکاران» متهم کرد. او ابراز نگرانی کرد که اگر ایالات متحدۀ امریکا مبارزه با فساد را در افغانستان در صدر اولویت‌های خود قرار ندهد، فساد در این کشور شکل قانونی را به خود خواهد گرفت.
در همین حال، عزیزالله لودین رییس اداره عالی مبارزه با فساد در افغانستان موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان را تأیید کرد. او در واکنش به کارکرد سیگار گفت که آن اداره در بخش مدیریت فساد در درون خود، ضعیفتر از حکومت افغانستان عمل کرده است.
اما آقای لودین به صورت مشخص از قضیۀ مفقود شدن پنجاه میلیون دالر سیگار اظهار بی‌اطلاعی کرده گفت که اگر چنین عملی صورت گرفته و این ادعا واقعیت داشته باشد، شرم‌آور است.
جریان کمک‌ها از مجرای حکومت
آقای سوپکو می‌گوید در صورتی که حکومت افغانستان تعهدات خود را در کار مبارزه با فساد عملی نسازد، باید کمک‌های پولی به آن کشور معطل قرار داده شود. او می‌افزاید که کم کاری حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد، این کشور را با خطر از دست‌دادن کمک‌های خارجی روبرو ساخته می‌تواند.
رییس سیگار هفتۀ گذشته در یک گردهمایی در بنیاد امریکای جدید به فساد اداری در حکومت افغانستان و نگرانی‌ها پس از انتقال مسوولیت به افغان‌ها اشاره کرده گفت، بخشی از پول‌هایی که برای اعمار مجدد افغانستان کمک شده است به دست شورشیان و مخالفان حکومت افغانستان افتاده است.
او همچنان گفت که ایالات متحده امریکا نیز باید از شفافیت کار گرفته و از قراردادیان خود بخواهد که بخاطر اجراات ضعیف و فعالیت های جرمی جوابگو باشند، و نگذارند که پول های امدادی بدست جنگ سالاران و دهشت افگنان برسد.
ایالات متحده امریکا کمک‌های خود را از طریق قرار داد ها، قرضه‌ها، و توافقات همکاری با افغانستان عرضه داشته است. اما اکثریت این کمک‌ها خارج از بودجه حکومت افغانستان به مصرف رسیده است که در بسیاری موارد خارج از صلاحیت حکومت افغانستان بوده است.
آقای سوپکو از جریان مستقیم کمک‌ها به حکومت افغانستان پشتیبانی کرد و آن را برای بهبود اقتصاد افغانستان مفید دانست. زیرا به باور وی جریان این پول از مجرای حکومت افغانستان از افتادن کمک ها به دست قرار دادیان خارجی جلوگیری می کند.
اما سوپکو می‌گوید که با وجود فواید کمک‌های مستقیم به حکومت افغانستان دو نگرانی عمده موجود است که یکی توانایی حکومت در اداره و حسابدهی میلیاردها دالر و دوم جلوگیری از مصرف منفی این کمک ها برضد افغانستان می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.