رییس بانک مرکزی: برادران حامد کرزی و مارشال فهیم دیگر قرض‌دار نیستند

- ۱۹ جوزا ۱۳۹۲

رییس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که در نتیجۀ آخرین تصفیۀ حسابات که در کابل بانک صورت گرفت، ۱۷۳ میلیون دالر از سرمایه‌های گمشدۀ این بانک به دست آمده است.
نورالله دلاوری به صدای امریکا گفت که قرار است مقروضین کابل بانک مبلغ ۱۸۷ میلیون دالر از سرمایه‌های این بانک را در جریان یک تا پنج سال آینده بپردازند.
آقای دلاوری در مورد تأخیر در بازپرداخت سرمایه‌های کابل بانک گفت که شماری مردم از این بانک قرضه گرفته بودند و پس از سقوط بانک یاد شده در تفاهمی که صورت گرفت، قرار است قروض خود را در چندین قسط در جریان چند سال بپردازند.
رییس بانک مرکزی افغانستان همچنان می‌گوید که برخی از مقروضین کابل بانک که قرضه‌های تجارتی‌شان را پرداخته اند، از فهرست مقروضین حذف شده اند.
حذف نام‌های برادران کرزی و فهیم
نور الله دلاوری، رییس بانک مرکزی افغانستان گفت که نام‌های محمود کرزی، برادر حامد کرزی و حصین فهیم، برادر مارشال قسیم فهیم پس از پرداخت قروض‌شان از فهرست قرضداران کابل بانک حذف شده است.
اما به گفتۀ آقای دلاوری در مورد قضیۀ سهم این افراد در کابل بانک تا کنون کدام فیصله نهایی صورت نگرفته و قضیه تحت بررسی و پیگرد قرار دارد. کابل بانک حدود سه سال پیش به دنبال افشای اختلاس و فساد مالی در این بانک در ورطۀ سقوط قرار گرفت. بخشی از پول‌های این بانک توسط سهم داران آن خارج و به منظور خریداری جایدادهای تجارتی به بیرون از افغانستان منتقل شد.
تلاش پیگیر
رییس بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که برای حصول متباقی پول‌های گمشدۀ کابل بانک تلاش جریان داشته و امارات متحده عربی، بریتانیا، فرانسه و شماری از کشورهای آسیای مرکزی به درخواست افغانستان برای برگرداندن سرمایه‌های گمشدۀ کابل بانک وعدۀ همکاری کرده اند.
تا اکنون تنها ایالات متحده امریکا به تقاضای بانک مرکزی افغانستان پاسخ داده است و به ارزش حدود دو میلیون دالر جایدادی را که توسط شیرخان فرنود در آن کشور خریداری شده بود، تایید کرده است.
رییس بانک مرکزی می‌گوید که فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهایی اند که امکان دارد بخشی از پول‌ها یا جایدادهای کابل بانک در آن وجود داشته باشد، اما تا کنون هیچ معلوماتی از سوی این کشورها در مورد به افغانستان داده نشده است.
پس از رو به رو شدن کابل بانک به ورشکستگی، وزارت مالیه افغانستان به منظور جلوگیری از بحران مالی بیش از هشتصد و بیست میلیون دالر را به این بانک کمک کرد و مدیریت آن را به بانک مرکزی افغانستان واگذار کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.