پولیس کابل به رییس‎جمهور و مجلس: اجازه دهید الله‎گل مجاهدِ را بازداشت کنیم

- ۱۱ سرطان ۱۳۹۲

جنرال ظاهر رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل، از حامد کرزی رییس جمهور و رییس مجلس نماینده‎گان خواسته است که دستور بازداشت الله گل مجاهد نماینده مردم ده سبز در مجلس نمایندگان را صادر کنند.
آقای ظاهر می‌گوید که اسناد موثق در اختیار دارد که الله گل مجاهد، در ترور، اختطاف‌های مسلحانه و جرایم سازمان یافته در شهر کابل دست دارد.
جنرال ظاهر روز گذشته در کابل به خبرنگاران گفت: “الله گل مجاهد در اختطاف، حملۀ مسلحانه، دزدی و سرقت سلاح دست دارد، اسنادش در اداره ما موجود است، بناً رییس‌جمهور و مجلس نماینده‎گان اجازۀ بازداشت او را به ما بدهند.”
به گفته جنرال ظاهر، مجاهد از صلاحیت های پارلمان و حزبی خود سوء استفاده می‌کند و به گفته او، این عضو مجلس اقدام به ترور، آدم ربایی و جرایم سازمان یافته در شهر کابل کرده است.
رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل، مشخصاً از اعضای مجلس نماینده‎گان و برخی احزاب سیاسی کشور خواست که زمینه را برای دستگیری الله گل مجاهد “مفسد” فراهم کنند.
براساس گزارش‌ها، هفته گذشته، چهار انجنیر جاپانی از سوی جنت گل برادر الله گل مجاهد در ده سبز کابل ربوده شدند.
این چهار انجنیر برای بررسی و ساخت سرک به منطقه ده سبز در شمال شرق کابل سفر کرده بودند.
مقامات امنیتی کابل می گویند که ماموران پولیس و نظامیان اردوی ملی برای رهایی این چهار انجنیر جاپانی عازم این منطقه شده بودند که با افراد مسلح الله گل مجاهد درگیر شدند.
در این درگیری هفت غیرنظامی و یک مامور پولیس کشته و بیش از ده فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
خانه مجاهد محل سازماندهی ترور و آدم ربایی
جنرال ظاهر رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که بیشتر جرایم، ترور و آدم ربایی در خانه الله گل مجاهد سازماندهی می شود.
ظاهر گفت: “بیتشر قاتلان، آدم ربایان و دزدان مسلح شهر کابل در خانه الله گل مجاهد هستند، در آنجا میله دارند و کارهای غیر قانونی را سازمان دهی می کنند.”
او می گوید، در زدوخورد که میان ماموران پولیس و افراد الله گل مجاهد در ده سبز کابل صورت گرفت، یکصدوسی کیلو “امونیم هایدرید” از نزد برادر مجاهد به دست ماموران پولیس افتاده است.
از امونیم هایدرید در ساخت بمب‌های کنار جاده‌یی استفاده می شود.
واکنش الله گل مجاهد
الله گل مجاهد عضو مجلس نماینده‎گان اما هر گونه اتهامات وارده به خودش را رد کرد و گفت که او در هیچ جرایم سازمان یافته دست ندارد.
آقای مجاهد به خبرگزاری بخدی گفت: “برای برکناری رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل در ده سبز روز گذشته تظاهرات شده بود و به همین دلیل، جنرال ظاهر بالایم اتهام وارد کرده است.”
مجاهد می‌گوید که تمامی اسنادهای ارایه شده علیه او از سوی فرماندهی امنیه کابل بی‌اساس است.
این عضو مجلس نماینده‎گان تاکید کرد که قضیۀ اتهامات وارده به خودش را به دادستانی ارجاع می کند و او اعلام کرد که مشخصاً از نزد جنرال ظاهر به اداره عالی مبارزه با فساد اداری شکایت می کند.
شصت فرد مسلح غیر قانونی
منطقه ده سبز کابل در حومه کابل، از مناطق نسبتا ناآرام پایتخت از نگاه جرایم جنایی به حساب می آید.
با این حال، جنرال ظاهر، می‌گوید که الله گل مجاهد نماینده مردم این منطقه در مجلس نماینده‎گان، بیش از شصت فرد مسلح غیرقانونی دارد.
او تاکید کرد که در خانه این عضو مجلس جنگ افزار سبک و سنگین مانند، راکت و پیکا موجود است.
او روز گذشته، حداقل یازده سند را به خبرنگاران نشان داده که در این اسناد، رد پای الله گل مجاهد درترور، آدم ربایی و دزدی مسلحانه دیده می‌شود.
به گفته رییس تحقیقات جنایی فرماندهی امنیه کابل، الله گل مجاهد با استفاده از صلاحیت پارلمانی و با همکاری برادرش، به پیمانه وسیع از زمین های باشنده‌گان ده سبز و دیگر مردم کابل را غصب کرده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.