وزارت‎های صحت عامه و مخابرات: شفاخانه‌ها با شبکۀ فایبر نوری وصل می‌گردد

- ۱۳ اسد ۱۳۹۲

شفاخانه‌های کشور به زودی با شبکۀ فایبر نوری وصل شده و با مراکز تحقیقات بین‌المللی طبی جهان وصل می‌گردند.
این قرارداد به ارزش چهار ملیارد دالر امریکایی روز گذشته میان مقامات وزارت صحت عامه و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به امضاء رسید.
دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه هنگام امضای این تفاهمنامه به خبرنگاران گفت که تعدادی از شفاخانه‌ها و مراکز صحی کشور با این تکنالوژی پیشرفته مجهز می‌گردند تا داکتران و متخصصین، در تداوی و معاینات مریضان خویش ازاین وسایل به ویژه در مناطق دور دست استفاده نمایند.
وی افزود، طی سه سال آینده، ۷۸ شفاخانه و انستیتوت علوم صحی کشور به هزینه ۴ میلیون دالر امریکایی به فایبرنوری وصل می‌گردند که از این میان در سال روان حدود ۱۵ شفاخانه تحت پوشش این برنامه قرارخواهد گرفت.
به گفته مقامات، این تکنالوژی زمینه را برای برنامه تداوی از راه دور فراهم می‌نماید که توسط آن، دوکتوران و متخصصین در تشخیص و تداوی مریضان از راه دور با هم دیگر به تبادل اندوخته‌های شان می‌پردازند.
همچنان، در این نشست انجنیر امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت تکنالوژی معلوماتی در زنده‌گی مردم نقش به سزایی را ایفا نموده که خوشبختانه امروز این روند در افغانستان در حال توسعه و انکشاف سریع میباشد.
در حال حاضر برنامۀ تداوی از راه دور در چهار مرکز صحی کشور راه‌اندازی گردیده است که این شفاخانه‌ها شامل شفاخانۀ ولایتی بدخشان، شفاخانۀ ولایتی بامیان و شفاخانه طبی فرانسه برای اطفال (FMIC) می‌باشد که توسط برنامۀ تداوی از راه دور با شفاخانه آغاخان در شهر کراچی پاکستان وصل می‌گردند. قبل برین شفاخانه صحت طفل اندراگاندی با مراکز معتبر صحی درشهر های لکنهو و چاندیگر کشور هندوستان وصل گردیده بود، که اینک از آن به صورت مستمر استفاده صورت میگیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.